An ninh - Quốc phòng
       Sáng ngày 9/9/2019, Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng và trao giấy khen của UBND huyện khen thưởng cho 1 tập…
        Nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng và giải phóng tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Từ ngày 6/9 thị trấn Hưng Nhân đã tổ chức đợt cao điểm…
     Sáng ngày 4/9, các xã Minh Khai, Văn Lang, Minh Hòa, Hồng Minh và thị trấn Hưng Hà đã huy động lực lượng, phương tiện ra quân giải tỏa hành lang An toàn…
       Hồi 1 giờ 45 phút ngày 23/8/2019, tại phòng VIP, tầng 3 quán Karaoke Kingdom thôn Việt Thắng, xã Hồng An. Công an huyện Hưng Hà bắt quả tang Đào Công Hoàng,…
      Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh luôn được Trường THPT Bắc Duyên Hà đặc biệt chú trọng. Theo đó, nội dung giáo dục…
Page 5 of 45