An ninh - Quốc phòng
Để đảm bảo an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã…
Để bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công an xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà đã xây…
Thực hiện sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh Thái Bình và Ban chỉ đạo bầu cử của huyện. Công an huyện Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch và triển khai…
Để đảm bảo nguồn nhập ngũ trong những năm tiếp theo. Trong 2 ngày 09-10/4, Ban quân sự các xã thị trấn, các đơn vị tự vệ huyện Hưng Hà đã tổ chức đăng ký…
Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp…
Page 39 of 45