An ninh - Quốc phòng
Ngày 30/8/2018, tại xã Thống Nhất, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Hưng Hà tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xãThống Nhất, Minh Khai, Hồng Lĩnh, Kim Trung, Văn Lang, Đông Đô, Tây Đô,…
Sáng ngày 22/8/2018, tại Ban CHQS huyện.  Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập cho thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên…
Kế thừa và phát huy truyền thống của công an nhân dân Việt Nam; 73 năm qua, Công an huyện đã không ngừng phát triển về mọi mặt, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết…
Sáng ngày 15/8/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh…
Sáng ngày 6/8, Huyện ủy - UBND huyện đã khen thưởng đột xuất cho Công an huyện về thành tích điều tra làm rõ vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại…
Page 20 of 44