An ninh - Quốc phòng
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2019. Featured
        Chiều ngày 14/12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2018 và triển…
        Ngay sau khi có kế hoạch của UBND huyện về thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND xã Hòa Bình đã thành…
         Qua công tác đấu tranh chuyên án trộm cắp đồ thờ, tiền công đức tại các nơi thờ tự trên địa bàn huyện. Ngày 28/11, Công an huyện Hưng Hà đã…
         Trong 3 ngày 27, 28, 29/11/2018, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện đã tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho nam thanh niên…
        Với mục tiêu giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử. Do vậy, công tác xây dựng…
Page 18 of 45