An ninh - Quốc phòng
          Ngày 27/11/2018, tại Trụ sở UBND xã Thống Nhất và UBND xã Liên Hiệp. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện Hưng Hà đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho nam…
Sáng ngày 26/11/2018, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Đ/c Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư…
        Sáng ngày 15/11/2018, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự…
             Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở…
Thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, trong ngày 14/11/2018. 18 xã, thị trấn huyện Hưng Hà đã tổ chức sơ  tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho…
Page 18 of 44