Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 10:00

Thủ tục 10: Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc địa giới hành chính cấp huyện (bao gồm: các công trình cấp 3, cấp 4 của các tổ chức không nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ)

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện; Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

-  Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

-   Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

2. Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

3. Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình;

+ Bản  vẽ  mặt  bằng  tổng  thể  hoặc  bản  vẽ  bình  đồ  công trình  tỷ  lệ  1/500  - 1/5000;

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

 Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ

1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổchức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

5. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

6. Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

7. Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Bản vẽ hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công theo quy định; Báo cáo thẩm định thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu phê duyệt của chủ đầu tư. Cơ quan cấp phép xây dựng chỉ kiểm tra tính hợp lệ của các bản vẽ kết cấu chịu lực. Tổ chức, cá nhân thiết kế và thẩm tra thiết kế (nếu có) phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thấm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép (theo Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí và lệ phí)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật PCCC ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật PCCC ngày22/11/2013;

Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh ban hành mức thu phí và lệ phí.

Đọc 217 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi