Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 09:58

Thủ tục 7: Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện; Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương thụ lý hồ sơ và tổ chức giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng Công thương xem xét hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có phiếu hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ bằng văn bản, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng chuyên môn tổ chức thẩm định.

Bước 6: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Tờ trình

02

 

2

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (Hoặc Giấy phép quy hoạch)

 

02

3

Văn bản lấy ý kiến nhân dân khu vực lập quy hoạch

 

02

4

Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế kèm theo chứng chỉ hành nghề của chủ trì thiết kế

 

02

5

Hồ sơ bản vẽ quy hoạch (thành phần hồ sơ theo Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng và theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch) 

02

 

6

Thuyết minh (có bản vẽ thu nhỏ kèm theo), phụ lục các văn bản pháp lý liên quan;

02

 

7

Dự thảo văn bản thẩm định quy hoạch.

02

 

4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Chủ đầu tư trình.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thấm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đọc 256 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi