Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 14:24

Thủ tục 7: Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1.  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, Thành phố.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.

- Gửi yêu cầu qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

a.1. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh;

- Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có);                                                                                                                         

- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

a.2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người yêu cầu;

- Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác làm thay).

 b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 3 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện,  thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh

8. Lệ phí: 20.000 đ/1 trường hợp

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

 11. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ nộp qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ phải xuất trình trong thành phần hồ sơ là bản sao có chứng thực.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứngthực;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/201/TT-BTP;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Ban hành mức thu phí và lệ phí.

Đọc 248 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi