Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 14:22

Thủ tục 4: Xác định lại dân tộc.

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1.  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Tư pháp.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.

- Gửi yêu cầu qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

a.1. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh;

- Bản chính giấy khai sinh của người yêu cầu (để thực hiện ghi chú nội dung xác định lại dân tộc);

- Trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con;

- Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay);

a.2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người yêu cầu;

- Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

b) Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh được kéo dài thêm không quá 05 ngày

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí:  15.000 đ/1 trường hợp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc xác định lại dân tộc được thực hiện khi xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Những trường hợp được xác định lại dân tộc theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005:

+ Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ nếu cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau

+ Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người thuộc dân tộc khác mà được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi do không biết cha đẻ, mẹ đẻ là ai

- Việc xác định lại dân tộc của người chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Văn bản uỷ quyền phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

- Hồ sơ nộp qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ trong thành phần hồ sơ tại mục a.2 phải là bản sao có chứng thực.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/201/TT-BTP;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Ban hành mức thu phí và lệ phí.

Đọc 293 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi