Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 14:21

Thủ tục 2: Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1.  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Tư pháp.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp.

- Gửi yêu cầu qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

a.1. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh;

- Bản chính giấy khai sinh của người yêu cầu (để thực hiện ghi chú nội dung thay đổi);

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch;

- Văn bản ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay);

a.2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của người yêu cầu.

- Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.

b) Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, trong trường hợp cần xác minh được kéo dài thêm không quá 05 ngày

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí:  15.000 đ/1 trường hợp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong giấy khai sinh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc thay đổi họ, tên, chữ đệm được thực hiện khi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý chính đáng theo quy định của Bộ luật dân sự.

- Những lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự gồm:

+ Khi việc sử dụng họ, tên gây nhầm lẫn, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền , lợi ích hợp pháp của cá nhân.

+ Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con người hoặc khi con nuôi không làm con nuôi và người này  hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên , họ mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt.

+ Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con

+ Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại.

+ Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình.

+ Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính.

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

- Việc thay đổi họ, tên, chữ đệm của người từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.

- Việc thay đổi họ, tên, chữ đệm của người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Văn bản uỷ quyền phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.

- Hồ sơ nộp qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ trong thành phần hồ sơ tại mục a.2 là bản sao có chứng thực.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/201/TT-BTP;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Ban hành mức thu phí và lệ phí.

Đọc 280 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi