Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:20

Thủ tục 5: Cấp phép xây dựng đối với các trạm BTS loại II trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

  Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

  - Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.          
          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.      

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Đơn xin cấp phép xây dựng (Phụ lục số 2, Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông).

02

 

2

Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình; trong đó có phụ lục cam kết bảo đảm an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

02

 

3

Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình kèm theo chứng nhận thẩm định chất lượng công trình; bản vẽ các mặt đứng của trạm và cột ăn ten lắp đặt vào công trình

02

 

4

Văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông về sự phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông Thái Bình.

02

 

          4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                           

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

          8. Lệ phí: 150.000 đồng/01 giấy phép.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đính kèm).

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Trước khi khảo sát, thiết kế phải kiểm tra khả năng chịu lực của công trình (đã được thẩm định chất lượng) để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và thiết bị phụ trợ đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

2. Việc thiết kế trạm và phương án thi công cột ăng ten phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình; điều kiện tự nhiên, khí hậu của khu vực lắp đặt để đảm bảo an toàn cho trạm, cho người và tài sản của các công trình liền kề trong quá trình lắp đặt và đưa vào sử dụng.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình.

Đọc 263 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi