Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:20

Thủ tục 4: Cấp phép xây dựng đối với các trạm BTS loại I trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

  Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

          - Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

       - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Đơn xin phép xây dựng (Phụ lục số 1, Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông).

02

 

2

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

 

02

3

Hợp đồng thuê vị trí đặt trạm với chủ sử dụng đất trong đó có phụ lục cam kết bảo đảm an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

02

 

4

Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm: Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình, sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, tiếp đất, chống sét, phòng cháy chữa cháy.

02

 

5

Văn bản chấp thuận của Sở Thông tin và Truyền thông về sự phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông Thái Bình.

02

 

          4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                           

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

          8. Lệ phí: 150.000 đồng/1 giấy phép.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đính kèm).

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình.

Đọc 250 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi