Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:19

Thủ tục 3: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đại lý Internet.

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

   1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

  Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

          - Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh.

01

 

          4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

          8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần (Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính).

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu đính  kèm).

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

          - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

          - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

          - Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Đọc 252 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi