Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:17

Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

  - Nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

01

 

2

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập).

01

 

3

Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện của hộ kinh doanh.

 

01

4

Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (đối với cá nhân) (Theo mẫu 1 đính kèm);  Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập) (Theo mẫu 2 đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân làm chủ hộ kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Địa điểm kinh doanh phải đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Đọc 234 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi