Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 11:00

Thủ tục 52: Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự, thời gian thực hiện:

a. Trường hợp 1: Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

+ Bước 1: UBND xã nhận đơn đề nghị của đối tượng, trong thời gian 3 ngày làm việc có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

+ Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định và thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng theo địa chỉ nơi cư trú mới.

b. Trường hợp 2: Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+ Bước 1 : UBND xã nơi đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng nhận đơn của đối tượng và có văn bản gửi Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

+ Bước 2 : Phòng Lao động - TBXH cấp huyện trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thôi trả trợ cấp hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBNDcấp xã nơi cư trú mới của đối tượng.

+ Bước 3: Trong 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

+ Bước 4 : Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng Lao động - TBXH cấp huyện thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú cũ của đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà.

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thay đổi nơi nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.

+ Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn) ; 05 ngày làm việc (đối với đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đọc 676 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi