Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 10:59

Thủ tục 51: Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1.Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà.

+ Bước 2: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

 - Trường hợp không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm hồ sơ đề nghị của đối tượng.                                    

+ Bước 3: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện tiếp nhận quyết định từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thực hiện chi trả chế độ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà.

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

a.Thành phần hồ sơ:Văn bản đề nghị thay đổi mức trợ cấp hàng tháng.

b. Số lượng hồ sơ:01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện hành chính:

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

-  Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/Đ-CP của Chính phủ quy định về chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đọc 739 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi