Thứ sáu, 20 Tháng 11 2015 10:52

Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động TBXH; Thủ tục 1: Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

 

Thủ tục 1: Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện của doanh nghiệp đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (Kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và giấy chứng minh thư nhân dân của cá nhân);

Bước 2: Đại diện của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Đại diện của doanh nghiệp nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công huyện Hưng Hà

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ.

- Tờ trình đăng ký thang lương, bảng lương.

- Quyết định của Giám đốc Doanh nghiệp về việc ban hành thang lương, bảng lương.

- Biên bản cuộc họp Ban chấp hành công đoàn về việc thống nhất thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng.

- Thang, bảng lương của doanh nghiệp.

b. Số lượng hồ sơ: 02

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – TBXH huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

Đọc 693 lượt Sửa lần cuối vào Thứ ba, 24 Tháng 11 2015 16:15

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi