Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:26

Thủ tục 3: Công nhận làng nghề

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thủ tục

Công nhận làng nghề

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Công thương huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Công thương huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động của làng trong 02 năm liền kề năm xét duyệt, có xác nhận của UBND xã.

- Danh sách lao động ( hoặc các hộ ) tham gia hoạt động ngành nghề công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, có xác nhận của UBND xã.

- Bản xác nhận của UBND xã về thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Văn bản đề nghị xét công nhận làng nghề của UBND xã.

Số lượng hồ sơ (bộ)

02 bộ

Thời hạn giải quyết

Giải quyết vào quý IV hàng năm

Đối tượng thực hiện TTHC

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn

Kết quả thực hiện TTHC

Bằng công nhận làng nghề

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

- Có tối thiểu 30% số hộ hoặc 50% số lao động làm ngành, nghề công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp

- Có tỷ trọng giá trị sản xuất từ ngành nghề công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm tối thiểu 50% tổng giá trị sản xuất của làng trong năm ( tính theo giá thực tế )

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liền tính đến thời điểm đề nghị công nhận

- Chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 116/2006/TT-BNN&PTNT

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Thái Bình

Đọc 276 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi