Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:22

Thủ tục 1: Cấp phép sử dụng tạm vỉa hè

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Thủ tục

Cấp phép sử dụng tạm vỉa hè

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy ;

- Giấy phép xây dựng công trình

- Mặt bằng xây dựng công trình

Số lượng hồ sơ (bộ)

03 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

 Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Lệ Phí

- Đối với cá  nhân: 50.000 đồng

- Đối với tổ chức : 100.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị quyết số 70/2006.NQ – HĐND ngày 14/12/2006 của HĐND Tỉnh

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh

Thủ tục

Công nhận làng nghề truyền thống

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Công thương huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
  • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Công thương huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động của làng trong 02 năm liền kề năm xét duyệt, có xác nhận của UBND xã.

- Danh sách lao động ( hoặc các hộ ) tham gia hoạt động ngành nghề công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, có xác nhận của UBND xã.

- Bản xác nhận của UBND xã về thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Văn bản đề nghị xét công nhận làng nghề truyền thống của UBND xã.

Số lượng hồ sơ (bộ)

02 bộ

Thời hạn giải quyết

Giải quyết vào quý IV hàng năm

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, thành phố.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

- Có tỷ trọng giá trị sản xuất từ ngành nghề công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm tối thiểu 50% tổng giá trị sản xuất của làng trong năm ( tính theo giá thực tế )

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liền tính đến thời điểm đề nghị công nhận

- Chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương

- Có tối thiểu 30% số hộ hoặc 50% số lao động làm nghề truyền thống

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 116/2006/TT-BNN&PTNT của Bộ nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Thái Bình

Đọc 270 lượt Sửa lần cuối vào Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 15:30

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi