Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 06:43

Sáng ngày 3/10, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra, chỉ đạo việc phòng trừ rây nâu gây hại lúa mùa, tình hình sản xuất cây màu vụ đông tại các xã Dân Chủ, Duyên Hải, Điệp Nông, Thống Nhất, Văn Cẩm …và tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Sơn.

 

Nông dân xã Duyên Hải tập trung mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông.

 

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra trồng cây màu vụ đông tại xã Duyên Hải và xã Dân Chủ

 

          Qua đi kiểm tra, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng trừ rây nâu bảo vệ lúa mùa cuối vụ tại các địa phương trong huyện. Đ/c Bí thư Huyện ủy lưu ý các địa phương trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn khương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, đối với diện tích lúa bị nhiễm rầy phải kịp thời phun phòng trừ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn không để phát sinh trên diện rộng. Về sản xuất cây màu vụ đông, Đ/c Bí thư Huyện ủy biểu dương các xã, thị trấn đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong huyện tiếp tục vận động, tuyên truyền nông dân và huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tích cực tham gia hưởng ứng phong trào mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động trong việc cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân tìm, liên kết với các doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm đầu ra …

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Bắc Sơn

 

Cùng ngày về kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Sơn. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bắc Sơn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra, khẩn trương hoàn thành công tác xây dựng nhà văn hóa xã và các tiêu chí nông thôn mới cơ bản xong trước tháng 11. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, ngành của huyện tập trung ra soát, đánh giá, lập và hoàn thiện hô sơ trình UBND tỉnh xét duyệt, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Cạnh đó, tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đường DT 45, kiên quyết sử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hộ chống đối không bàn giao mặt bằng theo kế hoạch, làm ảnh hưởng chậm tiến độ thi công.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 17:09

Chiều ngày 2/10, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và thống nhất tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018; Kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

 9 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.513,3 tỷ đồng, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Nông - lâm, thủy sản ước đạt 2.568 tỷ đồng; Công nghiệp – TTCN và xây dựng 5.925,7 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ 2.019,6 tỷ đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng. Diện tích gieo trồng cây vụ đông được mở rộng. Toàn huyện gieo trồng hơn 6000 ha cây màu vụ xuân, hè và hè thu. Công nghiệp – TTCN phát triển ổn định. Có 6 dự án đi vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư 135 tỷ đồng, 2 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Công cuộc xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến tháng 9/2018, toàn huyện có 85,5% số hộ đấu nối và sử dụng nước sạch. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo. Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.767 trường hợp, phê duyệt 44 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng diện tích 244.549,7 m2, số tiền 63,425 tỷ đồng. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Việc quản lý điều hành ngân sách thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính giải quyết cơ bản đảm bảo theo quy định.

3 tháng cuối năm 2018, huyện phấn đấu: Tổng giá trị sản xuất 4.688,7 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 21,25%; Công nghiệp và xây dựng 57,72%; Dịch vụ 21,03%; Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 86% trở nên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,4%. 100% số hộ đấu nối, sử dụng nước sạch.....

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, tình hình thu chi tài chính ngân sách, phát triển Công nghiệp – TTCN, xây dựng và tình hình an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn huyện….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng, ngành liên quan chỉnh lý số liệu, nội dung báo cáo. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích vụ đông, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng sản xuất tại một số địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lương các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân huy động nguồn lực, ưu tiên nguồn vốn đầu tư điện, đường… chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hoàn thiện các dự án đã được phê duyệt. Làm tốt công tác quản lý, thu – chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao. Chỉ đạo quyết liệt đối với thu tiền sử dụng đất tại các địa phương. Chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đẩy nhanh việc thực hiện đặt tên phố đánh số nhà đối với 2 thị trấn. Ban hành quy đinh hỗ trợ phù hợp. Chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai và giải quyết kịp thời những chế độ của nhà nước đối với người và gia đình có công theo quy định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ tư, 03 Tháng 10 2018 06:09

Sáng ngày 2/10/2018, Hội Khuyến học huyện Hưng Hà đã tổ chức gặp mặt tọa đàm nhân kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Khuyến học Việt Nam (2/10/2008-2/10/2018). Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình; Đồng chí Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện.... đã tới dự.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng

 Các đại biểu dự buổi gặp mặt tọa đàm nhân kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống khuyến học Việt Nam

 

Tháng 9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1271/QĐ-TTg lấy ngày 2/10 hàng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam”. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục; khơi dậy truyền thống hiếu học ngàn đời của dân tộc Việt Nam, đồng thời là dịp động viên nhân dân thi đua học tập, hướng tới xây dựng xã hội học tập thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Cùng với sự phát triển của Hội Khuyến học Việt Nam, 10 năm qua, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài sáng tạo, hiệu quả như: Lập sổ tiết kiệm, xây dựng hòm khuyến học dòng họ, quỹ khuyến học địa phương.... tạo nguồn kinh phí khen thưởng cho cán bộ, giáo viên giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc trong các năm học… Tổng số quỹ huy động được là 93,62 tỷ đồng. Riêng năm 2017, tổng số quỹ của năm đạt 37,7 tỷ đồng. Tổ chức khen thưởng cho 21 nghìn học sinh với số tiền 2,1 tỷ; cấp 100 nghìn suất học bổng với số tiền 1 tỷ đồng.

Đến nay toàn huyện có 55 hội Khuyến học cơ sở; 302 chi hội khuyến học; 1035 ban khuyến học dòng họ, nhà thờ, nhà chùa. Số hội viên toàn huyện là 67266 chiếm trên 27% dân số toàn huyện. Do làm tốt công tác Khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, mà hàng năm, có 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. 100% các xã đạt chuẩn phổ cập mầm non, tiểu học đúng độ tuổi phổ cập THCS với tỷ lệ cao. Toàn huyện có 27 xã thị trấn cơ bản đạt chuẩn học tập cho số gia đình, dòng họ, thôn làng, đơn vị cơ sở....

Thời gian tới, Hội khuyến học huyện Hưng Hà sẽ phấn đấu làm tốt công tác phát triển hội; nâng số hội viên đạt tỷ lệ 30% dân số, đảm bảo 80% số dòng họ, nhà chùa có ban Khuyến học. Xây dựng quỹ khuyến học cho từng cấp hội bảo đảm tăng về số dư, với nhiều hình thức phù hợp cho từng cấp hội. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ cộng đồng. Phấn đấu đến 2020, có 90% các xã về đích xã đạt đơn vị hoạt động cấp xã, thay mặt huyện hoạt động.

Tại buổi gặp mặt tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của đơn vị mình đối với công tác khuyến học và cam kết sẽ tiếp tục cùng Hội Khuyến học huyện đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; động viên đoàn viên, hội viên tự giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm tự học, tự bồi dưỡng và đóng góp tích cực cùng với Hội Khuyến học thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh....

 

 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi gặp mặt

Đ/c Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện phát biểu kết luận buổi gặp mặt

 

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt tọa đàm, Đồng chí Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích các cấp Hội, đội ngũ cán bộ khuyến học đạt được thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, ngành. Cán bộ khuyến học phải đổi mới tư duy trong công tác tham mưu. Tiếp tục xây dựng nguồn lực để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Đổi mới công tác đánh giá thi đua khen thưởng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, đồng thời nêu gương điển hình, tiêu biểu trong hoạt động khuyến học. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Các cơ sở Hội Khuyến học cần nâng cao chất lượng với các hoạt động phong phú, sáng tạo nhằm vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập. Qua đó sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người huyện phát triển toàn diện.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

 

Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 23:15

Chiều ngày 1/10, Đ/c Vũ Văn Hạnh -  Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phạm Văn Bình - Huyện uỷ viên, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, cùng cán bộ trạm bảo vệ thực vật huyện đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu bảo vệ lúa vụ mùa tại các xã Văn Lang, Minh Hoà, Độc Lập, Minh Tân và xã Kim Trung.

 


Đ/c Vũ Văn Hạnh -  Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện (áo xanh) kiểm tra diện tích lúa bị bệnh rầy nâu tại xã Kim Trung

 

          Qua đi kiểm tra, Đ/c Vũ Văn Hạnh -  Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các xã, thị trấn trong huyện tập trung kiểm tra diện tích lúa mùa, kịp thời phòng trừ bệnh rầy nâu đối với diện tích lúa bị nhiễm, đồng thời khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín để giảm thiểu sự gây hại của rầy nâu đến năng suất. Phòng nông nghiệp huyện, trạm bảo vệ thực vật huyện cử cán bộ thường xuyên thăm đồng kết hợp với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở địa phương chủ động hướng dẫn nông dân kỹ thuật, thuốc đặc trị và cách thức phun phòng trừ bệnh rầy nâu đạt hiệu quả cao nhất.

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ bảy, 29 Tháng 9 2018 05:53

Sáng ngày 28/9/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam; Đồng chí Vũ Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hội, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình; Đồng chí Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự....

Các đại biểu dự Đại hội

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Đ/c Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện đã phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống và có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Nổi bật là công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Với bản chất cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Nhiều hội viên làm chủ các cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động; tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 4,1%. Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên Trường Sơn đã đóng góp hàng tỷ đồng tiền mặt, hàng triệu ngày công, hàng nghìn m2 đất, phá dỡ hơn 500m tường bao. Cạnh đó, nhiều hội viên còn tích cực tham gia các tổ tự quản ANTT, ATGT, tổ hòa giải, CLB phòng chống ma túy, thường xuyên động viên, giáo dục con cháu sống tuân thủ hiến pháp, pháp luật,... 100% hội viên ốm đau được thăm hỏi, động viên; hỗ trợ hội viên sửa chữa, xây mới 3 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 145 triệu đồng. Các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, chữ thập đỏ,... được đông đảo hội viên đồng tình ủng hộ. Đến nay, Hội đã tập hợp được 1295 hội viên. Trong đó, 1174 đồng chí là bộ đội, 121 đồng chí là thanh niên xung phong.....

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên khó khăn. Động viên hội viên thi đua phát triển kinh tế; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng hội vững mạnh. Phấn đấu 90% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 70% trở nên đạt danh hiệu gia đình học tập; 70% trở nên tổ chức cơ sở hội đạt vững mạnh, không có tổ chức hội yếu kém,.....

Thiếu tướng Hoàng Kiền - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam phát biểu tại Đại Hội

Đ/c Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Hoàng Trọng Trường – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyện trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội thời gian qua và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023

 

 

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao thành tích Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện nhà đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng Bộ đội Trường Sơn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát sự chỉ đạo của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Trung ương, tỉnh và nhiệm vụ chính trị của huyện để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đạt kết quả cao. Tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên tích cực, gương mẫu cùng các thành viên trong gia đình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng gia đình văn hóa. Tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và xây dựng các đoàn thể nhân dân. Tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức. Phấn đấu đến năm 2020, Hội không còn hội viên nghèo, cận nghèo.....

Sau 1/2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu 20 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

Đ/c Vũ Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hội, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội

Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội 

Đông đảo đại biểu dự Đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 

Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 15:50

Sáng ngày 26/9/2018, UBND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan, Chủ tịch UBND xã – thị trấn đã tới dự.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị

Đ/c Trần Quang Sỹ - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện trình bày báo cáo tình hình triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

Các đại biểu dự Hội nghị

 

9 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế toàn - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.513,3 tỷ đồng, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Nông - lâm, thủy sản ước đạt 2.568 tỷ đồng; Công nghiệp – TTCN và xây dựng 5.925,7 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ 2.019,6 tỷ đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng. Diện tích gieo trồng cây vụ đông được mở rộng. Toàn huyện gieo trồng hơn 6000 ha cây màu vụ xuân, hè và hè thu. Công nghiệp – TTCN phát triển ổn định. Có 6 dự án đi vào hoạt động với tổng số vốn đầu tư 135 tỷ đồng, 2 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Công cuộc xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến tháng 9/2018, toàn huyện có 85,5% số hộ đấu nối và sử dụng nước sạch. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo. Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 nghìn 767 trường hợp; phê duyệt 44 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng diện tích 244.549,7 m2, số tiền 63,425 tỷ đồng. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Việc quản lý điều hành ngân sách thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính giải quyết cơ bản đảm bảo theo quy định.

3 tháng cuối năm 2018, huyện phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất trên 4.688 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 21,25%; Công nghiệp và xây dựng 57,72%; Dịch vụ 21,03%; Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 86% trở nên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,4%. 100% số hộ đấu nối, sử dụng nước sạch.....

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình kết quả thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cây màu vụ đông, xây dựng nông thôn mới, tình hình thu chi tài chính ngân sách, phát triển Công nghiệp - TTCN và xây dựng, tài nguyên môi trường, tình hình an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn huyện….

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung chương trình công tác đã đặt ra; cần chỉ rõ tồn tại, hạn chế khắc phục khó khăn, xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể cho từng nhiệm vụ. Phòng Tài chính Kế hoạch cùng với các phòng, ngành liên quan tiếp tục tham mưu với UBND huyện tăng cường hơn nữa công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Khi triển khai các dự án liên quan đến xây dựng cơ bản cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, uy tín.  Ưu tiên sửa chữa công trình nhà vệ sinh các trường học đã xuống cấp. Ngành giáo dục, các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học đã sáp nhập sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc hiệu quả. Quan tâm, có trách nhiệm cao trong hoàn thiện hồ sơ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho người có công. Trong sản xuất nông nghiệp, phải bảo vệ an toàn cho lúa mùa cuối vụ. Phấn đấu diện tích vụ đông đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Vận động các hộ gia đình hay đổi thói quen sinh sinh hoạt, đăng ký đấu nối, sử dụng nước sạch đảm bảo sức khỏe. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện…..

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ tư, 26 Tháng 9 2018 15:47

 Sáng ngày 26/9, tại Hội trường UBND xã Phúc Khánh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri 18 xã huyện Hưng Hà với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm: Thị trấn Hưng Nhân, Tân Lễ, Cộng Hòa, Hòa Tiến, Liên Hiệp, Tân Hòa, Phúc Khánh, Tân Tiến, Hồng An, Tiến Đức, Minh Tân, Độc Lập, Hồng Minh, Chí Hòa, Minh Hòa, Thái Hưng, Thái Phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình ; Đồng chí Bùi Quốc Phòng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy;  Đồng chí Nguyễn Văn Thừa – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện  dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các Đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khai mạc hội nghị

Đồng chí Bùi Quốc Phòng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV

 Ông Bùi Văn Vũ - Đại biểu cử tri xã Hồng Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc Cử tri

 

Sau khi nghe đồng chí Bùi Quốc Phòng – Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV; đại biểu cử tri huyện Hưng Hà nhất trí cao với nội dung dự kiến chương trình kỳ họp, đồng thời kiến nghị một số vấn đề sau: Về sản xuất nông nghiệp, cử tri xã Hồng Minh đề nghị Quốc hội, tỉnh có chủ trương tạo điều kiện cho các xã đăng ký dịch ruộng tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn. Đề nghị tỉnh sớm ra quyết định cơ chế  hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2018 để công bố cho nông dân chủ động trong sản xuất; cần quan tâm hơn nữa đến các chủ trương của Chính phủ phấn đấu đến năm 2020 có 15 nghìn hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Cử tri xã Phúc Khánh đề nghị, Chính Phủ quan tâm nâng cao kinh phí hoạt động của các khối đoàn thể, nâng cao phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã. Đề nghị trung ương xem xét hỗ trợ, bổ sung kinh phí để các xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp thu và giải trình ý kiến cử tri

          Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hưng Hà, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Nguyễn Thuần – Văn Mạnh

Đài TT- TH Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi