Thứ bảy, 11 Tháng 1 2020 13:53

Chiều ngày 10/1, Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh triển khai nhiệm vụ năm 2020, và lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội  nghị  triển  khai  công tác năm 2020 của Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh

Đồng chí Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh triển khai lấy ý kiến nhân dân tham gia dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Năm 2019, Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 6/6 thôn giữ danh hiệu văn hóa, trên 75% số hộ gia đình văn hóa. Xây dựng chàu cảnh 4 gương mẫu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Năm 2020, Ủy ban MTTQ xã Phúc Khánh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt thực hiện nghiêm luật 14, Nghị định 36, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT Tết Canh Tý và tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ bảy, 11 Tháng 1 2020 13:45

Chiều ngày 10/1, UBND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Các đồng chí Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng ban ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tới dự.

       

Các đại biểu dự Hội nghị.

   

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

       

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

         

Đ/c Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.        

          Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND huyện đã ban hành 9.762 văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Đồng thời, có biện pháp hữu hiệu tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, phức tạp nảy sinh, ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tế cơ sở. Do vậy, năm 2019, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, tăng 12,82% so với năm 2018. Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo trồng, năng suất lúa đạt hơn 132 tạ/ha, là huyện dẫn đầu tỉnh về năng suất lúa. Diện tích gieo trồng vụ đông đạt hơn 6 nghìn ha. Công nghiệp - TTCN tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Có 2 dự án triển khai đi vào hoạt động, 1 dự án đang chạy thử máy móc thiết bị, 6 dự án đang triển khai xây dựng. Quy hoạch chi tiết 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 186 ha. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả các tiêu chí, huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn chuyển biến tích cực. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai được quan tâm chỉ đạo. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nề nếp, hiệu quả cao.

            Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, nêu rõ những tồn tại, hạn chế của năm 2019 và đề ra các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2020.

Năm 2020, UBND huyện tiếp tục duy trì và thực hiện  nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và quy chế làm việc của UBNDN huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa theo phương châm 5 tại chỗ của huyện, bộ phận 1 cửa tại UBND các xã, thị trấn và đường dây nóng của UBND huyện. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề - Tiểu thủ  công nghiệp; Chỉ đaọ quyết liệt công tác thu chi ngân sách Nhà nước; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, thực nghiêm Luật 14, Nghị định 36 và  công tác bảo đảm an toàn giao thông theo Nghị quyết 100 của Chính Phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ những nhiệm vụ phát sinh làm chi phối việc lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện nhưng với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng kích lệ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Phát huy những thành tích đạt được, huyện Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật 14, Nghị định 36, Nghị định 100 của Chính phủ; chính sách an sinh xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020. Đồng thời, làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón chuẩn bị gieo cấy lúa vụ xuân.    

           Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể tại cơ sở. Về 1 số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đ/c Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, luôn luôn chủ động, đi trước, đón đầu để điều hành, chỉ đạo sát đúng với tình hình thực tế; phân việc, giao việc cụ thể kiểm tra, giám sát và tập trung sâu sát cơ sở, xuống với dân kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu để tạo được niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.                                                  

                                                       Hoàng Thủy

                                            Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ năm, 09 Tháng 1 2020 15:14

         Sáng ngày 9/1/2020, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị xin ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện qua các thời kỳ vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Thủ trưởng một số phòng, ban, ngành của huyện.... tới dự.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Huy - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội

        Tại hội nghị, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ý kiến điều chỉnh, bổ sung tập trung vào vấn đề: Xây dựng thương hiệu sản phẩm, đưa công nghệ vào sản xuất; giải pháp khai thác, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của huyện; đề ra mục tiêu, giải pháp, tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, tích tụ ruộng đất; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng Đảng về đạo đức…

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Bí thư Huyện ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã có những đề xuất, bổ sung, gợi mở vấn đề mới, ý kiến đóng góp quan trọng, tâm huyết nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện. Những ý kiến đóng góp sẽ được Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết, thiết thực của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện để góp phần xây dựng và phát triển huyện nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Sau Hội nghị, các đại biểu đi tham quan Cầu La Tiến – cây cầu nối liền hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Chủ nhật, 05 Tháng 1 2020 22:06

      Sáng ngày 05/01/2020 tại Đền thời Liệt sỹ, nhà truyền thống, quảng trường Long Hưng, UBND huyện đã long trọng tổ chức nghi thức gắn biển tên đường, tên phố trên địa bàn TT Hưng Hà và TT Hưng Nhân. Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên –  Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – PGĐ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Huy – Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy – UBND Thị trấn Hưng hà, Thị trấn Hưng Nhân đã tới dự

Các đại biểu dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ

Các đại biểu dự nghi thức gắn biển tên đường, tên phố trên địa bàn TT Hưng Hà và TT Hưng Nhân

Đ/c Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ

Đ/c Trần Quang Sỹ - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện thông qua Nghị quyết số 50 của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn TT Hưng Nhân và TT Hưng Hà

      Thực hiện Nghị quyết Đại đội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Nghị quyết 118/2016 của BTV Huyện ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn Hưng hà và thị trấn Hưng Nhân, giai đoạn 2016 – 2020 và đến năm 2025, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn TT Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân theo trình tự các bước quy định của Luật. Thành lập BCĐ, triển khai sưu tầm, biên soạn dự liệu tên đường, tên phố trên 2 thị trấn và xây dựng dự thảo đề án chi tiết, lấy ý kiến tham gia của cán bộ, Đảng viên và các tâng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở thẩm định của các cấp, ngành liên quan, ngày 13/12/2019, HĐND Tỉnh đã họp thông qua và ban hành Nghị quyết số 50 về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn TT Hưng Nhân và TT Hưng Hà gồm: TT Hưng Hà đặt tên 4 tuyến đường và 9 tuyến phố; TT Hưng Nhân đặt tên 4 tuyến đường và 5 tuyến phố.

       Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định việc thực hiện đề án đặt tên đường, tên phố và đánh số, gắn biển số nhà phố trên địa bàn TT Hưng Hà và TT Hưng Nhân là 1 trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng 2 thị trấn trở thành đô thị văn minh. Qua đó còn góp phần tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, nvawn hiến, yêu nước và cách mạng cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: Sau nghi thức gắn biển tên đường, tên phố trên địa bàn TT Hưng Hà và TT Hưng Nhân, các phòng ngành, đơn vị và các xã – thị trấn tiếp tục triển khai, thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, phổ biến về tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh đô thị, pháp luật an toàn giao thông. Giáo dục, vận động nhân dân thực hiện văn óa giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông. Vận động các hộ gia đình tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tuyến đường, tuyến phó đẹp và nếp sống văn minh đô thị./.

 

Các đại biểu thăm quan việc gắn biển tên đường, tên phố tại TT Hưng Hà

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 26 Tháng 12 2019 00:00

     Sáng ngày 26/12, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2020. Đ/c Phạm Văn Bình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tới dự.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Hà- Giám đốc Xí ngiệp Khai thác Công trình thủy lợi huyện điều hành Hội nghị

     Vụ đông xuân năm 2018 - 2019 bằng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và nguồn vốn của các địa phương đã đầu tư, tu bổ, sửa chữa, nạo vét sông Tà Sa, sông Sáu Thôn, sông 223, sông Đào Thành... nạo vét sa bồi các cửa cống dưới đê và các công trình xây lắp như: Trạm bơm bãi Hồng Minh- chí Hòa. Nạo vét sông trục dẫn cấp 3, nạo vét kênh cấp 1, cấp 2, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, lắp đặt cống buy đầu kênh...Công tác tưới tiêu được triển khai thực hiện hiệu quả, đã tổ chức đổ ải và tưới dưỡng kịp thời phục vụ sản xuất.

     Theo đề án sản xuất vụ xuân 2020 của huyện, phấn đấu gieo cấy 10.750 ha, năng suất đạt 70 tạ/ ha trở lên với nhóm giống lúa có năng suất cao chiếm 60-65% và chất lượng gạo ngon làm hàng hóa chiếm 35-40%. Phương thức gieo cấy mạ dược khum che phủ nilon và mạ non trên nền đất cứng. Thời vụ cấy từ ngày 12/02/2020 ( tức ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý), kết thúc trước ngày 20/02/2020( tức ngày 27 tháng Giêng năm Canh Tý). Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, vụ xuân 2019- 2020 có khả năng là vụ đông xuân ấm. Do vậy, để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân, từ ngày 12/12, Xí nghiệp thủy lợi vừa lấy nước vừa tiêu nước thau rửa hệ thống và kết hợp giải phóng dòng chảy trên các sông, trục dẫn. Từ ngày 25- 27/12/ 2019 mở các cống lấy nước chính của hệ thống, vừa tiêu đuổi kết hợp giải phóng dòng chảy. Từ ngày 09 đến 16/01/ 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị, tích trữ nước tối đa vào hệ thống, đổ ải đại trà lần 1. Từ ngày 22- 29/2/ 2020 đổ ải đại trà lần 2. Từ ngày 06 đến 12/02/2020 mở các cống lấy nước vào hệ thống đổ ải cho phần diện tích còn lại làm đất gieo cấy...sau đó chuyển sang giai đoạn tưới dưỡng để lúa mới cấy sinh trưởng, phát triển.

     Để phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân 2020 đạt kết quả cao, Xí nghiệp KTCTTL huyện đề nghị các phòng ban chức năng yêu cầu các đơn vị thi công các công trình liên quan đến công trình thủy lợi đến ngày 10/01/2020 phải phá dỡ các đập tạm thi công, khơi thông dòng chảy đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành kế hoạch thủy lợi đông xuân năm 2019- 2020. Chỉ đạo các xã tiếp tục giải phóng dòng chảy và xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi. Chỉ đạo các HTX bơm nước lên ruộng ngay từ kỳ triều cường( từ ngày 09 đến 16/01/2020) để làm đất kịp thời và chủ động không bị thiếu nước khi đổ ải.

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Chủ nhật, 29 Tháng 12 2019 05:03

    Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe và tài sản từ các vụ cháy nổ xảy ra, sáng ngày 27/12, Đoàn kiểm tra liên ngành Công an và Phòng Y tế huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà.

 

Đoàn kiểm tra liên ngành Công an huyện và Phòng Y tế huyện kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà. 

      Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ quản lý, kiểm tra các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; việc tổ chức, hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, tình trạng hoạt động của các thiết bị w... Kết luận buổi kiểm tra, đoàn đã ghi nhận đánh giá cao công tác chủ động phòng cháy, chữa cháy của bệnh viện như: Có đầy đủ hồ sơ, xây dựng được phương án và thành lập đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn với 25 người, đều được tập huấn nghiệp vụ. Cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà đã quan tâm đầu tư mua 35 bình chữa cháy, máy bơn nước, lắp đặt hệ thống chống sét. Các phương tiện chữa cháy được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ; trên các lối đi, hành lang, cầu thang các tầng thông thoáng; bên trong các phòng bệnh nhân máy móc và các vật dụng khác được sắp xếp gọn gàng; hệ thống điện được thiết kế âm tường; ổ cắm, cầu dao, công tắc đặt trong hộp bảo vệ tại các phòng bệnh và các tầng đều có atomat tự ngắt điện.

       Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà tiếp tục duy trì công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với lực lượng Cảnh sát tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy; các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người và tài sản, sẵn sàng chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ gồm: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được trang bị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao ý thức, kiến thức cho cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, canh gác nhất là ban đêm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sự cố cháy, nổ mới phát sinh.

        Cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành Công an và Phòng Y tế huyện tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

.

 

Chủ nhật, 29 Tháng 12 2019 04:36

       Để tạo bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của nhân dân và kêu gọi đầu tư. Huyện Hưng Hà đã phát huy hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  

Người dân được hướng dẫn các thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

      Phải đi bệnh viện để khám bệnh nhưng bị mất thẻ bảo hiểm y tế nên bà  Nguyễn Thị Hạnh, thôn Nứa, xã Liên Hiệp đã đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để làm thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm xã hội. Đây là lần thứ 3 bà đến.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để làm các thủ tục giấy tờ, nhân viên chyên môn trực tại đây nhiệt tình, niềm nở, hướng dẫn bà cẩn thận từng giấy tờ nên bà rất hài lòng.

    Còn với ông Dương Văn Súy, thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn thì đây là lần đầu tiên ông đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Khi đến đây, ông thấy môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, các thủ tục liên quan đến đất đai được nhân viên trực bộ phận giải quyết đúng trình tự và nhanh chóng.

Cán bộ công chức, viên chức các phòng chuyên môn của huyện trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

      UBND huyện Hưng Hà đề ra  Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc thực hiện là lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Bà Nguyễn Thị Lý – Cán bộ công chức Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Hưng Hà trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho biết: Đội ngũ công chức, viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn ý thức nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, thể hiện thái độ hoà nhã thân thiện, hướng dẫn tận tình khi người dân, doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc. Giờ giấc làm việc được đảm bảo nghiêm túc theo quy định. Đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây, người dân được cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, tài liệu theo quy định, tiếp cận thông tin về quy định về trình tự, thủ tục,…                                      

      Năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà tiếp nhận 13.100 hồ sơ, trong đó giải quyết 12.941 hồ sơ, thuộc các lĩnh vược đất đai, tài nguyên môi trường, thương binh xã hội, tư pháp, công thương, giao thông vận tải … Để nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ cho việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của huyện, tại bộ phận một cửa. Áp dụng hình thức nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện.Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật; công khai số điện thoại, mở hòm thư góp ý; định kỳ kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

                                                                                                         

Chủ nhật, 29 Tháng 12 2019 04:18

      Chiều ngày 28/12, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Chí Hòa. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng phòng ngành của huyện và đông đảo đại biểu nhân dân xã Chí Hòa dự buổi tiếp xúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Chí Hòa

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc

 

Các đại biểu dự buổi tiếp cúc

Ông Nguyễn Thế Thống – đại biểu nhân dân thôn An Tiến ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp

      Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, nhân dân xã CHí Hòa đã tham gia các ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp: Công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh bảo vệ lúa, chất lượng thóc giống, công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ chế cho thuê đất, mượn ruộng tích tụ ruộng đất.

Bà Phan Thị Tình – Thôn Vị Giang ý kiến về xây dựng nông thôn mới

     Về lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Chí Hòa ý kiến về hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nghĩa trang kiểu mẫu, đảm bảo vệ sinh môi trường của trại bò Việt Hùng xã Hồng Minh. Giải pháp khắc phục tình trạng nông dân đốt rơm rạ sau thu hoạch…

     Về công tác an toàn giao thông, nhân dân đề nghị huyện có biện pháp xử lý xe quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đê từ xã Hồng Minh đến xã Chí Hòa

    Về chính sách xã hội, nhân dân Chí Hòa kiến nghị về xét hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, chế độ chính sách với người có công với cách mạng, đảng viên từ 50 năm tuổi đảng trở lên. Giảm tuổi hưởng bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, chế độ chính sách đối với các trưởng các ngành, đoàn thể. Quản lý hàng  hóa nhất là thuốc tân dược ngăn ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng. Chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa Hưng Hà, giải pháp trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trả lời về lĩnh vực xây dựng Đảng  

Đồng chí Nguyễn Văn Trường -  Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời về lĩnh vực chính sách cho người có công

 

Đồng chí Vũ Văn Cảnh – Phó phòng Lao động và thương binh xã hội huyện trả lời về việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

      Các vấn đề mà nhân dân xã Chí Hòa quan tâm được đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các phòng ngành của huyện trả lời thấu tình, đạt lý.

     Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng như các phòng ngành lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, và cũng là cơ hội để gần dân, sát dân, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở để từ đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra phương hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi