Thứ sáu, 31 Tháng 8 2018 20:01

Chiều ngày 31/8, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2018. Đ/c Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Đ/c Phạm Văn Bình – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nn&PTNT huyện trình bày công văn chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm của Tỉnh, huyện.

Đ/c Trần Thị Tuyến – Q. Trạm trưởng Trạm TT&BVTV huyện trình bày báo cáo tình hình sâu bệnh và biện pháp phòng trừ.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Đến ngày 31/8 lúa toàn huyện đã và đang trỗ bông được khoảng 1.000 ha. Theo điều tra của Trạm trồng trọt và BVTV huyện, hiện nay tình hình sâu bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại xuất hiện với mật độ cao. Dự báo: Đợt sâu nở rộ từ 1 – 8/9 gây bông bạc cho diện tích lúa trỗ từ 1 – 10/9, gây thui đòng cho diện tích lúa trỗ sau ngày 10/9. Đợt sâu rộ từ 12 – 18/9 tâp trung gây hại cho diện tích lúa trỗ sau ngày 15/9. Đối với sâu cuốn lá nhỏ nở rộ xung quanh 10/9 và rầy lưa 6, lứa 7 tiếp tục gia tăng mật độ. Để giành thắng lợi sản xuất lúa vụ mùa, Trạm TT&BVTV huyện đã tahm mưu với UBND huyện tổ chức đợt phòng trừ sâu đục thân 2 chấm từ ngày 4 – 8/9 cho diện tích lúa trỗ sau ngày 5/9 và một số diện tích trỗ rước ngày 5/9 nơi có mật độ sâu cao. Đồng thời kiểm tra phát hiện và chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông và rầy khi mật độ rầy từ 800c/m2 trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các địa phương xác định đây là đợt phòng trừ quyết định năng suất và sản lượng lúa vụ mùa, các xã – thị trấn tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai sâu sát, cụ thể kịp thời với thực tế mỗi địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nông dân về đợt phòng trừ từ ngày 4 – 8/9. HTXDV nông nghiệp làm tốt khâu cung ứng các loại thuốc đặc hiệu cho nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ theo chủng loại, liều lượng và thời gian quy định để tặng hiệu quả phòng trừ. Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch phòng trừ về phòng Nông nghiệp &PTNT. Các phòng, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với xã – thị trấn tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng, chủ động phát hiện và phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa để bảo vệ an toàn năng suất vụ mùa. Đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán kinh doanh thuốc BVTV không nằm trong danh mục theo quy định của pháp luật./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 31 Tháng 8 2018 11:48

Sáng ngày 31/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai một số nhiệm vu trọng tâm thời gian tới. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thành viên Ban chỉ đao, tiêu ban chỉ đạo, tổ giúp việc; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã – thị trấn dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Đ/c Trung Tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện trình bày tóm tắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đ/c Trung Tá Nguyễn Hải Triều - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện trình bày tóm tắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trên cơ sở dự thảo báo cáo và mục tiêu của Nghị quyết và tình hình thực tế của mỗi địa phương, các đại biểu tập trung tinh thần, trí tuệ nghiên cứu, tham gia các nội dung để hoàn chỉnh báo cáo. Thời gian chậm nhất xong trước ngày 6/9 gửi về tổ giúp việc, văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nội dung khi đại biểu tham gia nên tập trung vào mục đích, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu Nghị quyết. Tham gia ý kiến cụ thể vào phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nửa nhiệm kỳ tới. Tổ giúp việc, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện vào báo cáo. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã thông báo kết luận của  BTV huyện ủy về một số cơ chế hỗ trợ trong sản xuất vụ đông 2018 – 2019 và phát triển nuôi cá lồng trên sông. Đối với vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, các cơ quan đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc nội dung văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh, huyện về chống biểu tình, tuần hành trái pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình không để chủ động bất ngờ. Kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh. Phân công cán bộ thường trực và duy trì chế độ báo cáo teo quy định, giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Thứ sáu, 31 Tháng 8 2018 11:43

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà đã đạt gặt hái được nhiều thành công ở các cấp học. Từ kết quả đạt được, toàn ngành đang tích cực phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện ngay từ những ngày đầu của năm học 2018 - 2019.

Năm học 2017-2018, hoạt động dạy và học, các nhiệm vụ trọng tâm được Ngành giáo dục huyện Hưng Hà tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch; chất lượng. Công tác giáo dục mầm non ổn định; toàn huyện có 487 nhóm, lớp. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 69% đối với nhà trẻ và 99,97% đối với mẫu giáo. 100% số nhóm, lớp học đúng độ tuổi. Giáo dục tiểu học có nhiều đổi mới; tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi đạt 99,5%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm. Đến tháng 7/2018, cấp tiểu học có thêm 3 trường công nhận mới, công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Kết thúc năm học 2017-2018, toàn huyện có trên 99% học sinh tốt nghiệp THCS; 72% học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh tiếp tục được quan tâm thực hiện; nhiều học sinh đoạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp….

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2018 - 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Hà tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mới về chất lượng giáo dục. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đối với bậc học mầm non, các trường trên địa bàn huyện Hưng Hà đều chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để trẻ có điều kiện phát triển toàn diện.


Năm học 2018-2019, trường mầm non xã Dân Chủ phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống mức thấp nhất

 

 

Tại trường mầm non xã Dân Chủ, nhờ sự quan tâm đầu tư phát triển giáo dục của chính quyền địa phương và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục mà cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ, hiện đại. Trường có diện tích quy hoạch hơn 4000m2 với 9 phòng học, 1 khu hoạt động thể chất, khu sân chơi vườn cổ tích ngoài trời, cùng nhiều trang thiết bị khác như máy vi tính, tivi màn hình rộng,… 100% trẻ theo học được ăn bán trú. Bước vào năm học mới, ngoài việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên với 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, nhà trường còn quan tâm nâng cấp, xây mới hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong năm học mới; đầu tư kinh phí ốp lát lại tường 9 phòng học, tu sửa bếp ăn, trang trí lớp học, mua sắm thêm một số trang thiết bị học tập và đồ chơi cho trẻ. Công đoàn nhà trường tổ chức trồng rau sạch nhằm cung cấp nguồn rau sạch an toàn cho trẻ, đồng thời làm giáo cụ trực quan cho trẻ được trải nghiệm trong môi trường lành mạnh và có điều kiện làm quen với thế giới thực vật sinh động. Thời gian này cô và trò trường mầm non xã Dân Chủ đang tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày khai giảng sắp tới.

Cô Lê Thị Thanh Thúy – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Bình nhận bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ II

Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Hòa Bình trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh quan trường học trước thềm năm học mới

 

Các công trình xây dựng đang được trường tiểu học Hòa Bình gấp rút hoàn thành, sẵn sàng cho năm học mới

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của các em học sinh trong huyện, thầy và trò Trường tiểu học xã Hòa Bình đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như đội ngũ giáo viên để sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Năm học 2018 – 2019, Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Cơ sở vật chất nhà trường có nhiều đổi mới, trường được đầu tư xây mới khu hiệu bộ mới, gồm 13 phòng; trong đó có đủ các phòng chức năng như: Phòng ngoại ngữ, tin học, thư viện,…. sau thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, trường còn đầu tư mua 4 máy chiếu, lắp đặt hệ thống camera; xây mới lán xe, sân bê tông; trồng cây xanh, trồng hoa tạo khuôn viên khang trang, sạch đẹp. Không chỉ có nhà trường, đông đảo phụ huynh, các nhà hảo tâm cũng tham gia đóng góp, tạo nguồn lực để trường cải tạo cơ sở vật chất, không gian trường học.

Năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị theo kế hoạch đảm bảo tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả bộ tiêu chí “Dạy tốt – Học tốt” và “Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2019 – 2020. Đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, quan tâm đến người lao động trực tiếp, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo đúng luật, công khai, dân chủ, tiết kiệm và hiệu quả,….

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ sáu, 31 Tháng 8 2018 08:15

Tối ngày 30/8/2018, Công an huyện Hưng Hà đã tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Ngay trong buổi tối ra quân, lực lượng công an đã xuống các địa bàn trong huyện tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; nhất là trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhằm phát hiện và xử  lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật: Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng cồng kềnh, uống rượu bia khi tham gia giao thông,…. Đồng thời, phối hợp với Ban công an các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, không để các phần tử xấu lợi dụng kích động, làm mất an ninh trật tự; vận động toàn dân tham gia tố giác, đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cho nhân dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, an toàn.

Lực lượng Công an huyện Hưng Hà ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 31 Tháng 8 2018 08:06

Ngày 30/8/2018, tại xã Thống Nhất, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Hưng Hà tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xãThống Nhất, Minh Khai, Hồng Lĩnh, Kim Trung, Văn Lang, Đông Đô, Tây Đô, Bắc Sơn và thị trấn Hưng Hà năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyệnĐồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Đại tá Nguyễn Huy Tuân - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường Vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thủ trưởng một số phòng, ngành liên quan của huyện..... dự lễ khai mạc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn năm 2018

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện phát biểu khai mạc diễn tập

 

Đại tá Nguyễn Huy Tuân - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện

Thượng tá Nguyễn Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường v Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đánh giá kết quả diễn tập

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 “Chuyển xã, thị trấn vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu”,với nội dung huấn luyện là: Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); UBND xã triển khai nhiệm vụ chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ caoTriển khai kế hoạch xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn, bắt cóc con tin. Trung đội dân quân cơ động xã, thị trấn đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin. Chuyển xã, thị trấn vào tình trạng chiến tranh, chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, phòng tránh địch tiến công hỏa lực. Giai đoạn 2 “Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ” với các vấn đề huấn luyện: Điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ và giao nhiệm vụ hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 “Thực hành chiến đấu phòng thủ”.Do làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, cơ sở vật chất và tổ chức luyện tập nên trong ngày diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn đã thực hiện đầy đủ nội dung theo kế hoạch. Các đơn vị diễn tập đã bám sát nhiệm vụ tác chiến và vận dụng, xử lý linh hoạt các tình huống sát với thực tế của địa phương.

Đánh giá kết quả cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn năm 2018; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm, năng lực, sự phối kết hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện. Đồng chí UBND huyện đề nghị các cấp Đảng ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong huyện cần tiếp tục nghiên cứu những vấn đề thực hành trong diễn tập, vận dụng cho sát với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Qua đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, rèn luyện và nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và bản lĩnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian gần đâyLàm tốt công tác tuyên truyền; nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện, nhất là vào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Các xã, thị trấn tham gia diễn tập

 

Trung đội dân quân cơ động xã, thị trấn đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện diễn tập chiến đấu phòngthủ các xã, thị trấn, năm 2018

Kết thúc buổi diễn tập, 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn năm 2018 được khen thưởng.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 15:05

Sáng ngày 30/8, UBND huyện Hưng Hà phối hợp với Viện sử học Việt Nam, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tổ chức hội thảo khoa học: “Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm với phong trào yêu nước nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Quang Khải - Viện trưởng Viện sử học Việt Nam; Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; đồng chí Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện đã tới dự…


Các đại biểu dự hội thảo

 Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Ngọc Cơ, Trường Đại học sư phạm Hà Nội tham luận tại Hội thảo

Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, sinh ngày 08/10/1875 ở làng Ngọc Đình, tổng Hà Lý, huyện Diên Hà, phủ Tiên Hưng nay là xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo. Ngay từ thời niên thiếu, Kỳ Đồng đã nức danh về tài đối đáp thông minh. Sau 10 năm du học ở  Pháp, được tiếp xúc với nền văn minh dân chủ nước Pháp, với các nhân sĩ tiến bộ và đặc biệt là qua các cuộc đàm luận với  vua yêu nước Hàm Nghi đang sống lưu đày ở đó, khi về nước Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm chiêu tập những người yêu nước, lập đồn điền khai hoang ở Yên Thế  tỉnh Bắc Giang, liên lạc với Hoàng Hoa Thám  khởi binh khi thời cơ đến.  Sự xuất hiện của Kỳ Đồng và căn cứ chợ Kỳ đã góp phần củng cố lực lượng của nghĩa quân, động viên cổ vũ ý chí chống Pháp của nhân dân các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Kỳ thời bấy giờ. Đến đầu năm 1898, ông bị đày ra một quần đảo thuộc Pháp và mất tại đây vào năm 1929.

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận khẳng định thêm về hiện tượng xuất chúng của của Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm trong lịch sử dân tộc và lịch sử Thái Bình; ảnh hưởng của ông với các phong trào thi đua yêu nước chống Pháp ở Bắc Bộ nói riêng và cả nước nói chung cuôi thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cùng các giải pháp để tôn vinh Kỳ Đồng cũng như giáo dục truyền thống các thế hệ trẻ qua tấm gương của ông.

 

 

Nguyễn Thuần

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 07:32

Chiều ngày 29/8, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy thảo luận và thông nhất nội dung xây dựng hoàn trả các cổng chào của huyện trên đường 39A; việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tại đền Trần; kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018 – 2019. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Thủ trưởng một số phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

 


Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tờ trình về việc xây dựng hoàn trả các cổng chào của huyện trên đường 39A; việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tại đền Trần và kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2018 – 2019. Sau khi nghe, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu cho ý kiến về việc bố trí kinh phí, nguồn vốn xây dựng các cổng chào và cơ chế hỗ trợ của huyện đối với sản xuất vụ đông, lựa chọn giống cây chủ lực đề nghị Tỉnh hỗ trợ…..

Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Đối với việc hoàn trả các cổng chào trên đường 39A, BTV Huyện ủy thống nhất phương án xây dựng đáp ứng yêu cầu mới. Riêng cổng chào tại TT Thị trấn Hưng Hà có sử dụng bảng điện tử, 2 cổng chào tại xã Tân Lễ và Hồng Lĩnh không sử dụng bảng điện tử. Các cổng chào được xây dựng bằng nguồn vốn hoàn trả đường 39A và các nguồn vốn khác. Thời gian hoàn trả phấn đấu xong trước tháng 2/2019. Đối với việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng tại đền Trần – xã Tiến Đức, các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục hồ sơ. Rà soát, phân loại từng hạng mục để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình bằng nuồn vốn chi cho sự nghiệp văn hóa và đầu tư công. Đối với sản xuất vụ Đông năm 2018 – 2019, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch theo hướng dẫn, tiếp nhận hỗ trợ của Tỉnh. Tham mưu cho huyện xây dựng cơ chế hỗ trợ về thuốc diệt chuột, sản xuất vụ đông theo hướng tích tụ, cày lật đất…/.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 07:29

Sáng ngày 29/8, Đảng bộ xã Đông Đô đã tổ chức  hội nghị quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy truyền đạt nghị quyết


Các đại biểu dự Hội nghị

 
Đ/c Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy triển khai nội dung Nghị quyết Trương ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị

 

Tại Hội nghị, 343 Đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đông Đô được quán triệt, nghiên cứu, học tập nội dung Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, với 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII và Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 


Đảng bộ xã Đông Đô trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên


Các đồng chí Đảng viên học tập Nghị quyết

 

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Đông Đô đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 12 đồng chí Đảng viên; trong đó có 8 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi