Thứ bảy, 10 Tháng 8 2019 22:08

UBND huyện tổ chức hội nghị bổ khuyết công tác triển khai thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban ngành liên quan của huyện; Các Đ/c Lãnh đạo các xã, thị trấn có thôn, tổ dân phố sáp nhập đã tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Qua rà soát, đánh giá thực trạng đến ngày 31/5/2019, toàn huyện có 19 thôn và 2 khu thuộc diện phải sáp nhập. Để việc sáp nhập các thôn. Tổ dân phố đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 16 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; UBND huyện xây dựng kế hoạch số 40; Phòng Nội vụ có các văn bản hướng dẫn chi tiết các bước, nội dung thực hiện sáp nhập. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị đại diện hộ cử tri để triển khai các văn bản, đề án sáp nhập, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trong diện sáp nhập thôn, tổ dân phố. Kết quả, đã có 9/19 thôn cử tri đồng ý sáp nhập. Hiện còn 10 thôn ở 7 xã và 2 tổ dân phố của thị trấn Hưng Nhân  kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình chưa đạt so với quy định .       

     Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu nêu rõ những  kết quả đã đạt được thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và giải pháp thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố.  

     Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận tinh thần, ý thức chính trị cao của các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhất là các xã Tân Hòa, Hồng An, Thái Hưng đã hoàn thành đúng tiến độ. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đ/c Phó bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn chưa hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức họp tiếp với các cán bộ, đảng viên để quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên .Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã , thị trấn có thôn, tổ dân phố sáp nhập triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu qủa các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích , yêu cầu và những lợi ích của việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí Ban thường vụ, Huyện ủy viên và các ngành, đoàn thể của huyện, của xã phụ trách các thôn, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập để tập trung chỉ đạo thực hiện nhanh gọn ,đúng quy trình phấn đấu hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố xong trước ngày 25/8/2019. Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, cập nhật thong tin đầy đủ, kịp thời những xã, thị trấn làm tốt việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để huyện biểu dương, khen thưởng kịp thời./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 07 Tháng 8 2019 07:38

     Sáng ngày 6/8/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sau kì họp thứ Tám HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016- 2021 tại các xã Canh Tân, Thái Phương, Đoan Hùng, Dân Chủ;  nhằm báo cáo với cử tri kết quả, nội dung các kì họp; đồng thời là cơ hội để cử tri phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, nghị quyết HĐND và các cơ chế chính sách của tỉnh, huyện.

    Tại UBND xã Thái Phương, đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã tiếp xúc với cử tri 9 xã: Thái Phương, Minh Tân, Độc Lập, Hồng Minh, Hồng An, Tiến Đức, Chí Hòa, Thái Hưng, Minh Hòa. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, cử tri các xã trong cụm đã tới dự.

      Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông qua báo cáo kết quả kì họp thứ VIII HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kì 2016- 2021, cử tri các xã nhất trí cao với những kết quả, kế hoạch hoạt động của HĐND trong thời gian tới, đồng thời đề nghị một số vấn đề cần giải quyết như: vấn đề ô nhiễm môi trường từ làng nghề xã Thái Phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp, việc giải quyết tình trạng khắc phục sự cố chậm của công ty Điện lực, vấn đề an ninh xã hội và quản lý chặt chẽ các tụ điểm giải trí trên địa bàn huyện,...

    Thay mặt đại biểu HĐND huyện, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến, giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu cử tri kiến nghị theo thẩm quyền, đồng thời tập hợp các ý kiến còn lại trình các cấp có thẩm quyền để trả lời cử tri trong thời gian tới..

Đồng chí Vũ Kim Cứ- Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Huyện Uỷ cùng các đại biểu trong tổ số 1 dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm xã Thái Phương.

 Đồng chí Vũ Văn Hạnh- Uỷ viên BTV Huyện Uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền.

   Tại xã Dân Chủ, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện thuộc tổ số 4 đã tiếp xúc với trên 100 cử tri thuộc 9 xã: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hòa Bình, Đông Đô, Tây Đô, Văn Cẩm, Dân Chủ, Duyên Hải, Điệp Nông.

    Sau khi nghe các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện khóa XIX, cử tri đã tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề: Đề nghị Tỉnh, huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ để hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang hóa của một số hộ nông dân hiện nay. Quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; đặc biệt là vấn đề về nhà ở cho người có công. Nâng cấp đoạn đường dài trên 4km từ ngã 3 xã Đoan Hùng đến chợ Cầu xã Dân Chủ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế các xã phát triển. Giải tỏa hành lang ATGT đoạn đường ĐT455 chạy qua địa bàn xã Bắc Sơn; đồng thời làm rõ vấn đề đền bù hơn 10 nghìn m2 đất công của xã khi làm đường Thái Hà....

     Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri kiến nghị theo thẩm quyền. Ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp gửi HĐND các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm xã Dân Chủ

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri kiến nghị theo thẩm quyền.

          Tại xã Canh Tân, Đoàn đại biểu HĐND huyện tổ số 1 đã tiếp xúc với cử tri của 9 xã: Cộng Hòa, Canh Tân, Tân Hòa, Tân Lễ, Hòa Tiến, Liên Hiệp, Phúc Khánh, Tân Tiến và TT Hưng Nhân. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự buổi tiếp xúc.

        Sau khi nghe đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cử tri rất phấn khởi và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, phát biểu các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Chính sách đối với người có công với cách mạng; Những khó khăn trong việc sáp nhập các thôn dưới 150 hộ; Chế độ đối với cán bộ làm công tác khuyến học ở cơ sở; nâng cấp đường giao thông đi vào cụm di tích lịch sử Thái sư Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung - xã Liên Hiệp; đầu tư, hỗ trợ mở rộng đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng để phục vụ công cuộc xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; Công tác khơi thông dòng chảy; có biện pháp việc lấn chiếm hàng lang công trình thủy lợi gây cản trở cho việc tiêu nước khi có mưa lớn; quan tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; tình hình phát sinh các tệ nạn xã hội …..

      Thay mặt đoàn đại biểu HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại cụm xã Canh Tân.

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri.

     Tại xã Đoan Hùng, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; thủ trưởng một số phòng ngành của huyện đã tiếp xúc với cử tri cụm số 3 gồm 8 xã: Đoan Hùng, Hùng Dũng, Thống Nhất, Minh Khai, Văn Lang, Hồng Lĩnh, Thị trấn Hưng Hà, Kim Trung.

       Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện baó cáo kết quả kỳ họp thứ VIII – HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cử tri cụm số 3 nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kỳ họp. Đồng thời kiến nghị một số ý kiến tập trung vào các vấn đề sau: Cử tri xã Đoan Hùng đề nghị UBND huyện đề nghị chủ đầu tư tuyến đường vành đai Thái Hà đi qua địa phận thôn Chấp Trung 1 nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trang mượn đất của nhân dân để làm đường, đồng thời xây dựng lại hệ thống kè cống, ao đã làm hỏng trong quá trình thi công, xây dựng tuyến đường để nhân dân ổn định sản xuất. Cử tri xã Thống Nhất đề nghị: Phòng tài nguyên môi trường huyện cần can thiệp xử lý tình trạng ôi nhiễm môi trường tại một số trại gà, trại lợn trên địa bàn xã Thống Nhất hiện đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân, tăng cường công tác quản lý đất đai và giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân.

     Qua nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021,  đại diện đoàn đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm, những vấn đề còn lại, đồng chí tiếp thu trình HĐND huyện và sẽ trả lời cử tri trong thời gian tới.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri tại cụm xã Đoan Hùng

 

Nhóm Phóng viên thời sự

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 07:57

Trong những ngày này, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), các cấp Hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tri ân với các gia đình có công với đất nước.

Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN 35 xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực ủng hộ xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tu bổ, dọn cỏ, trồng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ, Đền thờ các anh hùng liệt sỹ ở các địa phương.

Hội viên, phụ nữ xã Chí Hòa dọn cỏ, trồng hoa chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sỹ

 

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thái Hưng chăm sóc bồn hoa tại Đền thờ liệt sỹ của xãBồn hoa trong khuôn viên Đền thờ liệt sỹ xã Hùng Dũng do cán bộ, hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc.

Hội LHPN huyện đã tổ chức thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách ở 9 xã Chí Hòa, Văn Lang, Hồng Lĩnh, Điệp Nông, Văn Cẩm, Tân Tiến, Tân Lễ,Thị trấn Hưng Hà, với trị giá 3.050.000 đồng. Hội LHPN xã, thị trấn trích quỹ Hội tổ chức tặng từ 1 – 5 xuất quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá từ 100.000 đồng – 200.000 đồng. Và tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ thắp nến tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Tiêu biểu trong hoạt động Đền ơn đáp nghĩa là: Hội LHPN xã Canh Tân phối hợp với Hội nông dân tặng quà 4 gia đình chính sách trị giá 1.300.000 đồng, Hội LHPN xã Liên Hiệp tặng quà 4 thương binh trị giá 400.000 đồng, Hội LHPN xã Duyên Hải tặng quà 3 gia đình chính sách trị giá 450.000 đồng, Hội LHPN xã Chi Lăng tặng quà mẹ, vợ liệt sỹ trị giá 400.000 đồng, Hội phụ nữ Công an huyện phối hợp với Đoàn thanh niên tặng 14 xuất quà trị giá 4.200.000 đồng…

Một số hình ảnh Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ

Đồng chí Phó chủ tịch Hội LHPN huyện tặng quà gia đình chính sách xã Tân LễHội LHPN xã Duyên Hải tặng quà mẹ Liệt sỹ Trần Thị Ngỏ, thôn Văn QuanHội LHPN xã Đoan Hùng tặng quà mẹ liệt sỹ Hoàng Thị Thứ, thôn Tiên La

Hội LHPN Thị trấn Hưng Nhân tặng quà Sư thầy Thích Đầm Đáo là thương binh trụ trì chùa Văn

Hội LHPN xã Canh Tân tặng quà vợ liệt sỹ Trịnh Thị Cộng thôn Lưu Xá Nam

Hội phụ nữ công an huyện tặng quà gia đình chính sách xã Canh Tân

Hội LHPN xã Chi Lăng tặng quà vợ liệt sỹ Nguyễn Thị Sinh, thôn Tân Tiến

Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại địa phương, Hội LHPN các xã , thị trấn còn tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các phần việc để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào tối ngày 26/7.

Hội viên phụ nữ xã Hồng An chuẩn bị đèn hoa đăng tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Hội LHPN xã Tiến Đức tặng quà mẹ liệt sỹ Đỗ Thị Bé, thôn Phú Vật

Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hưng Hà đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân với các anh hùng liệt sỹ – những người con của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc./.

Vũ Thị Hương

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

Thứ sáu, 26 Tháng 7 2019 23:09

       Để tỏ lòng thành kính tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thực hiện đạo lý  “ Uống nước nhớ nguồn”, nhân kỉ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2019), đúng 19h tối ngày 26/7, tại Đền thờ Liệt sỹ huyện và 19 cụm nghĩa trang, đền thờ, đài tưởng niệm liệt sĩ tại các xã thị trấn, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện Uỷ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng các đơn vị, doanh nghiệp, thân nhân gia đình liệt sỹ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện đã dự lễ cầu siêu, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và Đài tưởng niệm Liệt sỹ để dâng hương tri ân những người con quê hương đã phát huy truyền thống cách mạng, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

      Đồng chí Vũ Kim Cứ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh- Bí thư Huyện ủy đã tới dự lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại cụm nghĩa trang xã Minh Khai gồm các xã: Minh Khai, Hồng Lĩnh và Thị trấn Hưng Hà.

      Cụm nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Khai là nơi ghi danh, tưởng nhớ 231 liệt sỹ thuộc xã Minh Khai, Hồng Lĩnh và Thị trấn Hưng Hà đã anh dũng hi sinh trên khắp các chiến trường để dành nền độc lập tự do cho dân tộc .Với đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” “ Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều việc làm thiết thực, nhiều công trình, phần việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

      Tại buổi Lễ, đ/c Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy cùng các vị đại biểu, thân nhân gia đình Liệt sỹ và hàng trăm người dân, học sinh trường THCS Minh Khai đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

       Ngay sau Lễ cầu siêu, dâng hương các anh hùng Liệt sỹ, các đ/c Lãnh đạo huyện cùng nhân dân đã thả đèn hoa đăng trên sông 224 nhằm thể hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn ” của dân tộc đối với những người đã anh dũng hy sinh cả cuộc đời bảo vệ từng tấc đất biên cương và biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

 

Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại cụm nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Khai.

       Tại cụm nghĩa trang xã Đông Đô, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; thủ trưởng 1 số phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện cùng cán bộ và nhân dân các xã Đông Đô, Chi Lăng, Hòa Bình đã tới dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ.

        Tại lễ thắp nến tri ân, các đồng chí đại biểu và nhân dân đã trang trọng dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân lên 102 phần mộ liệt sỹ đang yên nghỉ, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và sự biết ơn vô hạn đối với những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ, Đảng bộ và nhân dân các xã Đông Đô, Chi Lăng, Hòa Bình nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đại biểu dâng hương tại cụm nghĩa trang xã Đông Đô.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dâng hương tại phần mộ liệt sĩ.

      Tại cụm Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Hưng Nhân đã long trọng tổ chức đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng 1 số ban ngành, đoàn thể trong huyện cùng cán bộ, thân nhân của các Anh hùng Liệt sĩ và đông đảo nhân dân các xã Tân Lễ, Tân Hòa và  thị trấn Hưng Nhân đã tới dự.

      Nghi lễ cầu siêu được tổ chức trong không khí trang nghiêm nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau đại lễ cầu siêu, 136 phần mộ của các Anh hùng Liệt sĩ được thắp nến tri ân, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ theo truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh, mất mát của các Anh hùng Liệt sỹ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc; qua đó giáo dục, động viên các thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của quê hương, tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại cụm nghĩa trang liệt sỹ TT Hưng Nhân.

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại cụm nghĩa trang liệt sỹ.

     Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn và đông đảo cán bộ đảng viên, nhân dân, thân nhân gia đình liệt sỹ các xã Liên Hiệp, Thái Hưng, Thái Phương, Phúc Khánh và Tân Tiến thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng tại cụm nghĩa trang xã Liên Hiệp.

     Nghi lễ cầu siêu và thắp nến tri ân được tổ chức trang trọng với lòng thành kính biết ơn vô hạn tới những người đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Giáo dục truyền thống cách mạng tới các thế hệ trẻ nguyện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tỏ lòng tri ân tới các anh hùng liệt sỹ.  Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ đảng viên và nhân dân nguyện phát huy truyền thống thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí  Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu dâng hương, dâng hoa phần mộ liệt sỹ.

Đồng chí  Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyệndâng hương, dâng hoa phần mộ liệt sỹ.

         Tại cụm nghĩa trang xã Chí Hòa, đồng chí Trần Thị Vân – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng ban dân vận Huyện ủy cùng lãnh đạo 1 số ban ngành của huyện, lãnh đạo và đông đảo tầng lớp nhân dân các xã Chí Hòa, Minh Hòa, Hồng Minh và Độc Lập đã đến dâng hương, dự lễ thắp nến tri ân 210 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trong không khí trang nghiêm, thành kính các đại biểu và nhân dân dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ,  ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc.  Ngay sau lễ cầu siêu, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng thân nhân các gia đình liệt sỹ và nhân dân đã thả 1000 đèn hoa đăng trên dòng sông 224 thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ. Qua đó để giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của ông cha, xây dựng quê hương,đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Trần Thị Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy cùng các đại biểu dâng hương tại cụm nghĩa trang xã Chí Hòa.

      Tại Đền thờ liệt sỹ huyện,Đồng chí Nguyễn Văn Trường- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đại đức tăng ni phật tử cùng thân nhân các gia đình liệt sỹ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã dự lễ cầu siêu và dâng hương, thắp nến tri ân mẹ Việt nam anh hùng đã khuất và các anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của quê hương đã hinh sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

       Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, đảng viên và nhân dân  trong huyện nguyện phát huy truyền thống cách mạng, công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh việc: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Hưng Hà ngày một giàu đẹp, văn minh.

 Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ của huyện.

Một số hình ảnh Lễ dâng hương, cầu siêu, thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng tại các cụm nghĩa trang liệt sỹ trong huyện.

 

 Nhóm Phóng viên thời sự

Đài TT - TH Hưng Hà.

Thứ năm, 25 Tháng 7 2019 08:59

      Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Chiều ngày 24/7, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Xuân Phóng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng lãnh đạo một số Phòng, ban, ngành của huyện và các xã đã đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công tại một số địa phương trong huyện...

 

Đ/c Nguyễn Xuân Dương Phó, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và  các thành viên trong đoàn tặng quà và thăm hỏi Mẹ VNAH Ngô Thị Chuyền và Thương binh Nguyễn Văn Chinh

        Đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt nam anh hùng Ngô Thị Chuyền, Thôn Khả La, xã Thái Hưng có Chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Chinh, Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh. Thương binh Đinh Công Ba, thôn Phương La 3, xã Thái Phương. Bệnh binh Đinh Trung Tín - thôn Thượng Ngạn, xã Văn Lang. Tại nhưng nơi đến thăm Đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các thành viên trong đoàn đã tặng quà và thăm hỏi ân cần các đối tượng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những hy sinh, công lao đóng góp của các đối tượng và gia đình trong các cuộc kháng chiến  cứu  quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo về quê hương đất nước. Nhân dịp này các đồng chí trong đoàn bày tỏ mong muốn các đối tượng chính sách và  gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham các phong trào thi đua yêu nước gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh,  xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng trong kháng chiến và đi đầu trong phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc và công cuộc xây dựng nông thôn mới....

 

T/h - Xuân Bính

Đài Truyền Thanh – Truyền Hình Hưng Hà

Thứ năm, 25 Tháng 7 2019 06:50

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta và ngày 01/01/1961, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình được thành lập. Theo đó, tháng 3 năm 1961, Viện kiểm sát nhân dân 13 huyện, thị xã được thành lập. Năm 1969, thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội, Thái Bình tiến hành sắp xếp lại bộ máy hành chính, sáp nhập 13 huyện, thị xã thành 8 huyện, thị xã. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức cán bộ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hà và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nhân.

59 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, của Huyện uỷ Hưng Hà, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân huyện, sự phối hợp và giúp đỡ của UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà không ngừng phấn đấu và trưởng thành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của huyện, bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.

 Hội nghị triển khai công tác năm 2019

 

Hoạt động kiểm sát những năm 60, trong điều kiện cả nước có chiến tranh ác liệt để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà luôn  có kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ về lập trường tư tưởng chính trị, nhận thức về chức năng nhiệm vụ, ý chí quyết tâm chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai chống phá miền Bắc, theo sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã vận dụng tốt chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các khâu công tác kịp thời phục vụ các yêu cầu của thời chiến trên cả hai mặt trận sản xuất và chiến đấu. Hoạt động kiểm sát trong thời kỳ này tập trung đấu tranh khắc phục các biểu hiện buông lỏng kỷ luật thời chiến, vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân, góp phần nghiêm trị bọn gián điệp, biệt kích và phản động, đấu tranh chống các tội phạm gây cản trở việc chi viện cho tiền tuyến và các hành vi xâm phạm chính sách hậu phương quân đội.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hã đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, góp phần cùng quân và dân Thái Bình thực hiện khẩu hiệu" Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", trấn áp bọn phản cách mạng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh có hiệu quả với những vi phạm, tội phạm.

 


Họp giao ban tuần

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đem lại niềm vui và niềm tự hào cho cả dân tộc, đất nước ta được hoàn toàn thống nhất, mở ra thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới cho ngành kiểm sát nhân dân. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã đoàn kết thống nhất cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách phát huy những thắng lợi cơ bản vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Đã tăng cường công tác kiểm sát việc bảo vệ tài sản XHCN chống tiêu cực, kiểm sát điều tra, xử lý nghiêm khắc các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, đầu cơ, buôn lậu, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước.

Từ năm 1986 đến nay, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng tại Nghị quyết từ Đại hội VI đến Đại hội X và các Nghị quyết khác của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, ngành kiểm sát nhân dân đã có sự đổi mới về nhận thức, về tổ chức, cán bộ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát. Thực hiện chủ trương và biện pháp đổi mới đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

 


VKSND huyện chủ trì tổ chức Hội nghị liên ngành Công an - VKSND - TAND huyện triển khai BLTTHS năm 2015, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017,

luật bồi thường nhà nước và luật trợ giúp pháp lý

Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội đã luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, những chủ trương lớn của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tập trung kiểm sát những ngành kinh tế trọng điểm có nhiều vi phạm pháp luật kịp thời phục vụ 03 chương trình kinh tế trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng. Từ năm 1990 đến năm 2002, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã tập trung đi vào kiểm sát các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu (1990 - 1991), giao thông, bưu điện (1992), xây dựng cơ bản (1993), quản lý sử dụng đất đai ( 1994 - 1995), thuế và quản lý sử dụng ngân sách (1996 - 1997), công nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn…Qua kết quả công tác kiểm sát đã phát hiện và kháng nghị, kiến nghị đối với nhiều văn bản có vi phạm pháp luật; ban hành nhiều kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý trên các lĩnh vực, mỗi năm yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng cho Nhà nước, yêu cầu và trực tiếp khởi tố nhiều vụ án hình sự, dân sự xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật góp phần tích cực vào công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội theo pháp luật.

 

          
Lãnh đạo VKSND huyện tham gia tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông tại xã Thống Nhất, Hưng Hà

Công tác kiểm sát văn bản quy phạm pháp luật là một công tác quan trọng do Quốc hội giao cho Ngành kiểm sát nhân dân thực hiện. Sau khi có Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, hoạt động kiểm sát văn bản đã có những chuyển biến tích cực. Do có sự kết hợp chặt chẽ với hoạt động kiểm sát những lĩnh vực khác, mỗi năm Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phát hiện và kháng nghị, kiến nghị khắc phục nhiều văn bản có vi phạm pháp luật.

Năm 2002, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng về chức năng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp. Để thực hiện cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) và luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 đã quy định Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội nữa. Thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp theo tinh thần Chỉ thị 53, Nghị quyết 08, 48, 49 của Bộ Chính trị. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà trong những năm qua có những tiến bộ đáng kể, nhất là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm  Chủ trì và phối hợp với cơ quan điều tra, toà án xác định nhiều vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử lưu động có tác dụng giáo dục, phòng ngừa tội phạm được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các quyền dân chủ của công dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng thời chú trọng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xét xử để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, không làm oan người vô tội, các hoạt động tố tụng tuân theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

VKSND huyện chủ trì họp Giao ban Khối Nội chính hàng tháng

Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cũng được chú trọng đã kiểm sát hàng ngày và kiểm sát bất thường tại Nhà tạm giữ Công an huyện đảm bảo việc bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật.

Công tác kiểm sát thi hành án được tăng cường, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ đối với các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật để đảm bảo việc thi hành án kịp thời, nghiêm minh. Kiểm sát chặt chẽ việc xét, miễn giảm thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật, đã tập trung kiểm sát việc giải quyết các tranh chấp về nhà ở, về tài sản, đất đai, hôn nhân gia đình, đặc biệt chú trọng kiểm sát việc lập hồ sơ án dân sự của Toà án nhân dân. Hàng năm, chủ động trực tiếp xác minh bổ sung chứng cứ và tích cực tham gia 100% các phiên toà xét xử. Viện kiểm sát đã trực tiếp khởi tố, yêu cầu khởi tố nhiều vụ tranh chấp dân sự và tích cực hỗ trợ thu hồi tài sản cho Nhà nước. Qua hoạt động kiểm sát đã phát hiện được nhiều vi phạm, Viện kiểm sát đã kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời. Kiến nghị các ngành, các cấp có biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Năm 2004, Bộ luật tố tụng dân sự được ban hành, chức năng của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự có thay đổi, song Viện kiểm sát nhân dân huyện  Hưng Hà đã chủ động đổi mới phương thức kiểm sát nên chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định ngày càng được nâng cao.

Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được coi trọng. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự nhất là đơn khiếu nại về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Đồng thời, Viện kiểm sát đã thường xuyên tiến hành kiểm sát hoạt động khiếu nại, tố cáo các cơ quan tư pháp. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giải quyết được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình ở địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân.

Đối với công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong hoạt động của ngành. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát đã tích cực tham gia các đoàn, tổ công tác do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện thành lập để phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

 

Tập thể cán bộ, KSV VKSND huyện tham gia lao động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương

Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các khâu công tác qua các thời kỳ. Để biểu dương và ghi nhận thành tích đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, công nhận là đơn vị gương mẫu về mọi mặt, tập thể lao động xuất sắc, chi bộ nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm đều có từ 3 đến 5 đồng chí được nhận Bằng khen, Giấy khen của cấp trên.

Có được thành tích và vinh dự trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên qua các thời kỳ, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn học tập và rèn luyện theo 5 đức tính mà Bác Hồ kính yêu đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát là "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện, sự quan tâm giúp đỡ của UBND huyện và của nhân dân, sự phối kết hợp có hiệu quả của các ngành hữu quan, mà đặc biệt là các ngành trong khối nội chính.

Uống nước nhớ nguồn - gặp mặt các cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện Hưng Hà

Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Lãnh đạo, kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã xây nên truyền thống vẻ vang của đơn vị góp phần vào truyền thống vẻ vang của ngành. Truyền thống vẻ vang này vừa là thành quả, vừa là mục tiêu để các thế hệ cán bộ kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tiếp tục phấn đấu và thực hiện đó là:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

2. Mỗi cán bộ kiểm sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng công tác, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

3. Chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định để thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, về tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết tốt các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và năm đức tính của người cán bộ kiểm sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, những việc làm đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, lợi ích của nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, với những bài học kinh nghiệm qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, với lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Huyện Uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành và sự ủng hộ của nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.

Nguyễn Thị Lan Phương - VKSND huyện Hưng Hà

Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 17:41

Hòa chung vào không khí cả nước thắm đậm tinh thần tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà do đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, thủ trưởng phòng, ban ngành của huyện đã đến dâng hương, đạt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia đường 9, khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng trị, khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc xã Đồng Lộc huyện Cam Lộc tỉnh Hà Tĩnh và dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến tỉnh Quảng Bình.

Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà dâng hương tại Nghĩa trang anh hùng liệt sỹ quốc gia Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm và phần mộ các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thái Bình và huyện Hưng Hà.

          Vượt hơn 500km đến với miền đất khói lửa lịch sử Quảng Trị, Đường 9, Khe Sanh, Đoàn đại biểu huyện Hưng Hà trân trọng dâng lên vòng hoa mang dòng chữ " Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà, Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" và thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các anh hùng liệt sỹ, trong số đó có hàng nghìn anh hùng liệt sỹ quê hương tỉnh Thái Bình nói chung và 68 anh hùng liệt sỹ khắc tên trên bia đá trường tồn của quê hương Hưng Hà.

Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà dâng hương tại Nghĩa trang quốc gia anh hùng liệt sỹ đường 9.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà nổi chuông, ghi dòng lưu bút tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9

          Đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang quốc gia anh hùng liệt sỹ Đường 9, thay mặt đoàn đại biểu huyện Hưng Hà, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà đã ghi những dòng lưu bút khẳng định và bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hi sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc :

" Ngày 20 tháng 7 năm 2019

tức ngày 18 tháng 6 năm kỷ hợi

          Đoàn lãnh đạo cán bộ thay mặt cho Huyện ủy, HĐND - UBND  huyện Hưng Hà với lòng thành kính tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ Quốc, trở về với nghĩa trang đường 9 thắp nén hương thơm cầu cho hương hồn các anh được siêu thoát trong lòng đất mẹ

          Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh và nguyện sẽ quyết tâm xây dưng quê hương phát triển giàu đẹp, hạnh phúc và luôn nhớ tới công lao của các anh với lòng tri ân sâu sắc".

Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dâng hương tại các phần mộ anh hùng liệt sỹ tỉnh Thái Bình và huyện Hưng Hà tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9.

          Đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng trị,  Nhà tưởng niệm các liệt sỹ TNXP hy sinh tại Hà Tĩnh; Khu tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đoàn đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu và hi sinh bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Sự hy sinh của các anh đã hóa thành bất tử để thế hệ hôm nay tiếp bước trong dựng xây và phát triển đất nước, quê hương. Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà nguyện một lòng vững tin theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn tiếp tục lỗ lực phấn đấu xây dưng quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh, với danh hiệu huyện đạt chuẩn  nông thôn mới đầu tiên trong Tỉnh để xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì nền độc lập tự do của dân tộc.

 

Đoàn đại biểu huyện Hưng Hà dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng trị,  Nhà tưởng niệm các liệt sỹ TNXP hy sinh tại Hà Tĩnh; Khu tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

          Nhân dịp này, đoàn đại biểu huyện Hưng Hà đã dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến tỉnh Quảng Bình. Trong chuyến đi dâng hương hành trình tìm về các địa chỉ đỏ cách mạng, tại các khu di tích lịch sử đoàn đại biểu huyện Hưng Hà đã đến  ân cần thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ và người dân không quản nắng mưa làm công tác quản trang, ngày ngày chăm sóc phần mộ của các anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là khu lưu niệm phần mộ anh hùng liệt sỹ của tỉnh Thái bình.

 

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đoàn đại biểu huyện Hưng Hà dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia đường 9, khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng trị, khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc xã Đồng Lộc huyện Cam Lộc tỉnh Hà Tĩnh

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 06:50

        Sáng ngày 20/7, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn – thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà ra quân “ngày chủ nhật xanh” năm 2019. Đồng chí Trần Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Đồng chí Nguyên Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Đồng chí Trần Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyên Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho các gia đình chính sách xã Độc Lập

     Tại lễ ra quân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã tặng 24 xuất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của xã Độc Lập, mỗi suất quà trị giá 330 nghìn đồng.

       Cũng tại lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đến từ các xã thị trấn trong huyện tiến hành dọn vệ sinh môi trường, dọn cỏ khuôn viên đền thờ Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

      Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ, 293 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Một số hình ảnh của Lễ ra quân Chủ nhật xanh 

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi