Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 14:01

Sáng ngày 6/7 Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo phòng, chuyên môn của huyện đã đi kiểm tra tình hình gieo cấy lúa mùa tại xã Chí Hòa, Hồng Minh. Theo báo cáo của phòng nông nghiệp huyện, nông dân các địa phương đang tập trung khẩn trương làm đất, gieo cấy lúa mùa. Đến ngày 6/7 tiến độ gieo cấy lúa mùa ở các địa phương đạt khá.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra gieo cấy lúa mùa tại cánh đồng xã Chí Hòa huyện Hưng Hà

 Qua kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất gieo cấy lúa mùa trên đồng ruộng đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã phải nỗ lực khắc phục khó khăn do tác động của thời tiết nắng nóng kéo dài, thời gian trong khung thời vụ gieo cấy lúa mùa không nhiều, cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo cho nhiệm vụ gieo cấy lúa mùa, đồng thời huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa càng sớm càng tốt. Phấn đấu hoàn thành  kế hoạch gieo cấy lúa mùa  đến ngày 15/7 trong khung thời vụ tốt nhất, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển  tôt, thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo đạt năng suất và sản lượng vụ mùa theo kế hoạch đề ra.

Văn Mạnh- Đài truyền Thanh-TH Hưng Hà

 

 

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 10:12

Chiều ngày 5/7, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Trần trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị; Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên BCĐ công tác tín ngưỡng tôn giáo, nhân quyền huyện; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự hội nghị.

 


Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ, nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu". Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện chỉ đạo các ban, ngành chức năng và các địa phương phối hợp nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp phát sinh tại cơ sở, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân diễn ra đúng quy định của pháp luật. Các tôn giáo cơ bản hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, đoàn kết lương giáo được giữ vững. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong huyện tích cực, chủ động tham gia và góp phần vào thành công cuộc bầu cử Trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền  từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thể hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở được đẩy mạnh. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tạo không khí dân chủ, công khai ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung: Các vi phạm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giải quyết các vụ việc tồn đọng và quản lý đất đai liên quan đến tôn giá, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện tiếp tục tuyên truyên, phổ biến sâu rộng nội dung Luật tôn giáo, Nghị định 162 của Chính phủ. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Chấn chỉnh, làm tốt công tác nắm tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và thực hiện quy chế dân chủ ở sở. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các mâu thuẫn phát sinh. Đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo lạ xuất hiện tại địa phương. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành liên quan thực hiện nghiêm công văn 188 của UBND Tỉnh. Hoàn thiện, giải quyết theo luật nhũng cơ sở xây dựng không đúng quy định. Giải quyết, quản lý 15 tăng ni chưa gia nhập tăng đoàn. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị tiếptục phổ biến, thực hiện minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường thực hiện vai trò giám sát, phản biện, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân./.

 

Nguyễn Hương
Đài PTTH Hưng Hà

Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 10:05

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của đàn vật nuôi. Để bảo vệ đàn vật nuôi người chăn nuôi huyện Hưng Hà đã thực hiện nhiều biện pháp chống nóng cho đàn gia súc, gia cầm.


Trang trại chị Nguyễn Thị Trang thôn Đôn Nông xã Đoan Hùng được đầu tư hiện đại chống nóng cho đàn vật nuôi

          Hiện nay, trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Trang - thôn Đôn Nông xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà có 30 con lợn nái, 100 lợn thịt, 1000 con gà và 300 con chim bồ câu. Nắng nóng lên đến 39 - 400C, do vậy gia đình chị Nguyễn Thị Trang  đã thực hiện nhiều biện pháp để chống nóng cho đàn vật nuôi. Riêng đàn lợn chị đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát, phun sương chống nắng. Đối với đàn gia cầm chị Trang thực hiện quy trình chống nắng nghiêm ngặt hơn, nhất là đàn gà đẻ. Chị cho tăng cường thêm chất dinh dưỡng, thuốc bổ, nước uống.

          Quy mô gia trại của gia đình chị Vũ Thị Thủy thôn ChấpTrung 2 xã Đoan Hùng không lớn như trang trại của gia đình chị Trang. Song để bảo vệ đàn vật nuôi, chị Vũ Thị Thủy đã đầu tư hơn 20 triệu đồng mua quạt mát và hệ thống phun sương chống nóng cho đàn lợn. Đồng thời tăng cường chất dinh dưỡng cho lợn con thêm 1 bữa so với ngày thường.

          Để chống nóng cho đàn vật nuôi, huyện Hưng Hà đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền các biện pháp chăm sóc đàn vật nuôi mùa nắng nóng. Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh  cho vật nuôi bằng các hình thức như: Chủ động thu gom, tích trữ rơm, rạ làm thức ăn trong những ngày nhiệt độ cao, không thể chăn thả gia súc; tiến hành che chắn chuồng trại để làm mát; tiêm phòng vắc-xin đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

          Thực hiện tốt các phương án phòng, chống nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm là việc làm quan trọng và cần thiết góp phần phát triển an toàn, ổn định đàn vật nuôi trên địa bàn.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 09:41

Chiều ngày 4/7, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp tham gia xây dựng báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi nghe, thủ trưởng các phòng, ngành đã tập trung thảo luận, phát biểu cho ý kiến tham gia vào các vấn đề: xây dựng nông thôn mới, thương mại dịch vụ, y tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản, giáo dục….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận tinh thần làm việc tập trung nghiên cứu, thảo luận và phát biểu cho ý kiến của các đại biểu vào dự thảo báo cáo. Đồng thời đề nghị: Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị. Chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo đúng thời gian quy định./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 07:16

Những ngày này, nông dân xã Minh Khai – huyện Hưng Hà đã xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Nhiều hộ gia đình có diện tích lớn từ 5 - 7 sào trở lên đã cấy đổi công cho nhau để gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đến ngày 4/5, nông dân xã Minh Khai đã gieo cấy được trên 50 ha lúa mùa. Diện tích gieo sạ, vãi khoảng 20 ha. Phấn đấu gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 15/7, HTXDV nông nghiệp xã Minh Khai tiếp tục chỉ đạo các chủ máy cầy đẩy nhanh tiến độ làm đất. Tuyên truyền, vận động nhân dân làm bờ giữ nước gieo cấy lúa mùa. Đồng thời điều tiết nước hợp lý kết hợp bắt ốc bươu vàng, diệt chuột bảo vệ diện tích lúa mới cấy./.


Xã Minh Khai đẩy nhanh tiến đô làm đất và gieo cấy lúa mùa.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 04 Tháng 7 2018 15:57

Sáng ngày 4/7, Ban kinh tế  - xã hội HĐND huyện do đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội huyện làm trưởng đoàn tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, dự thảo nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6.

Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội huyện phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017. Thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, dự kiến điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2018. Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2017, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2018. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung trong các báo cáo của UBND huyện, đồng thời tham gia ý kiến làm rõ một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban kinh tế, xã hội huyện đã đánh giá cao công tác công tác chuẩn bị báo cáo của các phòng ngành, đặc biệt là phòng Tài chính - Kế hoạch. Đồng chí cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần hoàn thiện báo cáo UBND huyện, dự thảo Nghị quyết HĐND trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thẩm quyền. Hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội làm cơ sở để đại biểu HĐND huyện thảo luận, xem xét quyết định ban hành nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp thứ 6, HĐND huyện./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 15:44

Ngày 27/6, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện; Các Đ/c Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành liên quan của huyện; các Đ/c Lãnh đạo 35 xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường sáp nhập năm 2018 trên địa bàn huyện đã tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai kế hoạch số 53, số 54 của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 62, số 46 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Kế hoạch số 41 của Ban thường vụ Huyện ủy về ‘Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả’. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 67, số 45 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và kế hoạch số 45 của Ban thường vụ Huyện ủy về ‘ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập’. Hướng dẫn sáp nhập 15 đơn vị trường học trong năm 2018, từ cấp học mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc 13 xã, thị trấn trong huyện.

          Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp ủy triển khai nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 18, số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tham mưu với Huyện ủy - UBND huyện trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ; các trường sáp nhập trong năm 2018 chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung để sáp nhập trường, duy trì đảm bảo chất lượng giảng dậy không làm ảnh hưởng tới tâm lý học sinh. Cùng với việc chỉ đạo sáp nhập đơn vị trường, các xã, thị trấn tập trung thống kê quy mô dân số, diện tích để việc sáp nhập các thôn đảm bảo theo quy định./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 29 Tháng 6 2018 08:13

Ngày 28/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tổ chức sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Thủ trưởng một số phòng, ngành liên quan dự hội nghị.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của BCH Đảng bộ huyện…Sau khi nghe, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời tham gia ý kiến thống nhất nội dung vào hoàn chỉnh các báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời khái quát, đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của huyện. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trong sản xuất nông nghiệp sớm hoàn thành đề án, triển khai thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quy hoạch 2 – 3 vùng sản xuất tâp trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xây dựng  cơ chế khuyến khích phát triển phong trào nuôi cá lồng. Các ngành liên quan, xã – thị trấn rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch hoàn thiên các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Khai thác mọi nguồn nước thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Phát triển đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân và hỗ trợ, tạo điều kiện giúp xã Bắc Sơn về đích nông thôn mới. Tập trung hoàn thành quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Đồng Tu. Tiếp nhận và khai thác hiệu quả nhà máy xử lý nước thải Phương La và hoàn thành quy hoạch chung 2 thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân. Đối với thương mại – dịch vụ cần đôn đốc, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoành thiện xây dựng chợ thị trấn Hưng Hà. Rà soát, điểu chỉnh quy hoạch các xã nong thôn mới phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quân sự địa phương. Chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng tình hình kích động nhân dân gây mất trật tự an ninh. Thực hiên Nghị quyết 19 hội Nghị Trung Ương VI… Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội năm 2018./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi