Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 17:36

     Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch số 12 của HĐND tỉnh, chiều ngày 20/10/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh – HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với ngành giáo dục huyện Hưng Hà.

     Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên – Bí Thư Huyện ủy; Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy – Đại biểu HĐND huyện ; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện – Đại biểu HĐND huyện; Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Đại biểu HĐND huyện; Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND huyện cùng các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện tới dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện dự hội nghị tiếp xúc cử tri

      Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, Đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện phát biểu định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục Hưng Hà thực hiện trong thời gian tới để cử tri phát biểu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tại buổi tiếp xúc cử tri, hầu hết các ý kiến đề nghị huyện và tỉnh quan tâm hơn nữa về kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp cho những xã khó khăn về ngân sách. Có cơ chế cho giáo viên hợp đồng được đóng bảo hiểm xã hội để các thầy cô giáo yên tâm công tác.

      Tới dự hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri theo 2 nhóm, 4 vấn đề đó là: Cơ sở vật chất trường học và giáo viên hợp đồng chưa được đóng BHXH; đầu vào của các trường sư phạm điểm tuyển còn quá thấp vì vậy bắt buộc phải đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý đang công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo bộ tiêu chí UBND huyện đã ban hành./.

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 16:13

     Sáng ngày 20/10/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2017. Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Hưng Hà và tiêu chí nước sạch nông thôn; thông tin về năm APEC Việt Nam 2017 và thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

 

Đ/c Bùi Xuân Phóng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Đ/c Phạm Văn Bình, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phát biểu tại hội nghị

Đ/c Bùi Thị Lành – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin về Năm APEC Việt Nam 2017

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2569/QĐ-UBND, ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và cách đánh giá Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về chương trình nước sạch nông thôn. Tuyên truyền thu hoạch lúa mùa nhanh gọn, gieo trồng cây màu vụ đông 2017-2018. Tuyên truyền Tháng cao điểm vì người nghèo từ 17/10-18/11/2017. Tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 và ngày lễ, kỷ niệm, đặc biệt là Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017); Kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)./.

Bùi Lành

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà

Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 10:24

     Sáng ngày 20/10, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Kế hoạch số 83 của UBND huyện về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện. Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, Đ/c Nguyễn Nhật Vinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thủ trưởng phòng, ban ngành liên quan của huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn dự hội nghị.

UBND huyện triển khai công tác rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện.

 Tại hội nghị, lãnh đạo phòng nội vụ huyện đã triển khai Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Kế hoạch số 83 của UBND huyện, các văn bản, hướng dẫn về việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện.Theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ quốc hội việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp để làm căn cứ xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo sự ổn định của đơn vị hành chính các cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn và bố trí số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phù hợp với từng đơn vị hành chính.

Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trong huyện phải được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo chính xác, thống nhất, khách quan, trung thực, đúng pháp luật, yêu cầu, tiến độ của kế hoạch, các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện tập trung hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định, văn bản của tỉnh về phân loại đơn vị hành chính các cấp. Các xã, thị trấn hoàn thành việc triển khai Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Kế hoạch số 83 của UBND huyện đến các thôn, làng xong trước ngày 30/10/2017./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 10:19

     Thực hiện Kế hoạch số 58 KH/UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân huyện Hưng Hà về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Hưng Hà. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Kế hoạch số 55 KH/TTVHTT ngày 28/9/2017 của Trung tâm văn hóa, thể thao huyện. Trong 02 ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2017, Trung tâm văn hóa, thể thao huyện đã cử đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm văn hóa, thể thao phối hợp với các đơn vị, các ngành, đoàn thể xã Minh Khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

     Ngày 18/10/2017, tổ chức tuyên truyền trực quan băng rôn, khẩu hiệu ở một số tuyến đường tại các thôn, khu vực trung tâm thuộc xã Minh Khai.

     Ngày 19 tháng 10 năm 2017 tổ chức xe tuyên truyền lưu động, buổi tối cùng ngày tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp tại Nhà văn hóa thôn Hiến Nạp, xã Minh khai.

Đ/c Phạm Văn Ánh – Chủ tịch UBND xã Minh Khai tặng hoa đội văn nghệ

Một số hình ảnh văn nghệ trong đêm

     Với mục đích Tuyên truyền:

     Vận động các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình trên địa bàn xã tích cực tham gia việc đấu nối nước máy, sử dụng nước sạch đạt hiệu quả cao.

     Làm chuyển biến trong nhận thức của mọi người đối với công tác đấu nối nước máy để được sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cho cộng đồng dân cư.

      Nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong tuyên truyền hành động về việc đấu nối nước máy, sử dụng nước sạch ở mỗi địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

      Đêm văn nghệ tổng hợp (Ca, múa, nhạc, sân khấu) tại xã Minh Khai đã đem lại sự phấn khởi và tăng cường hiểu biết của mỗi người dân về tác dụng, vai trò của nước sạch trong đời sống con người.

Bà con nhân dân xã Minh Khai trong đêm văn nghệ

     Đêm văn nghệ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo xã, cán bộ công chức, trưởng các Ban, ngành, đoàn thể xã Minh Khai, Bí thư Chi bộ, trưởng, phó các thôn làng và đông đảo nhân dân xã Minh Khai về cổ vũ cho chương trình và tìm hiểu về việc sử dụng nước sạch…/.

Trung tâm văn hóa- Thể thao huyện Hưng Hà

Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 16:04

Sáng ngày 18/10, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng, khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đ/c Trần Trung Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; đ/c Dương Văn Lễ- Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đ/c Bùi Xuân Phóng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan của huyện dự hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng, khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017

          Quý III, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị trong khối làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị đã tuyên truyền, định hướng thông tin, tư tưởng tập trung và những nhiệm vụ trọng tâm, sự kiện chính trị lớn của huyện như tuyên truyền 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, 72 năm cách mạng tháng 8, Nghị quyết TW 5 khóa XII và Nghị quyết 119 của Huyện ủy. Trong lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa đã kịp thời tuyên truyền, về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp, đặc biệt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. Ban quân sự huyện tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động cán bộ, chiến sỹ ủng hộ xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Việt nam anh hùng…

Trong công tác khoa giáo quý III, các khối đã bám sát kế hoạch công tác năm, chủ động tham mưu với Huyện ủy- UBND huyện có giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị trong khổi làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học, công nghệ, môi trường, vệ sinh ATTP, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và y tế, dân số- KHHGĐ, đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của ngành, địa phương, đất nước.

Đ/c Trần Trung Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Trần Trung Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả về công tác tư tưởng, khoa giáo các đơn vị trong khối đạt được trong quý III năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tiếp tục thực hiện Kết luận số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung chăm sóc, phục hồi diện tích cây vụ đông ưa ấm, chuẩn bị giống cây ưa lạnh trồng bổ sung diện tích thiệt hại do mưa úng.Đẩy mạnh phát triển nghề, làng nghề, vận động nhân dân áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất phát triển doanh nghiệp, chuyển dần từ hình thức cơ sở quản lý hộ gia đình sang quản lý doanh nghiệp. Về văn hóa, y tế, giáo dục tuyên truyền nhân dân thực hiện Nghị quyết 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, làm tốt công tác quản lý, kiểm tra tài chính trong các trường học, tình trạng dạy thêm, học thêm. Chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu nối sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, các xã- thị trấn bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng trong việc bình xét hộ nghèo, đảm bảo chính xác, minh bạch đúng quy định của pháp luật./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 14:36

     Sáng ngày 17/10, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị bổ khuyết công tác sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành, đoàn thể của huyện; Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Giám đốc HTXDVNN xã –thị trấn dự hội nghị.

Hội nghị bổ khuyết công tác sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

     Theo thống kê của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, hiện nay nông dân trong huyện đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch lúa mùa, tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết, 3.512 ha cây vụ đông ưa ấm đã trồng trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng nề, nhiều diện tích bị hỏng, chết. Nhằm khôi phục sản xuất vụ đông đảm bảo kế hoạch, thời vụ, giảm thấp nhất thiệt hại về hoa màu của nhân dân, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ thêm giống khoai tây 150 ha, ngô ngọt 50 ha.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các xã – thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất, quán triệt phương án sản xuất để nhân dân nắm rõ. Vận động nhân dân kiểm tra diện tích cây vụ đông bị ảnh hưởng, thực hiện các biện pháp chăm sóc những diện tích có thể phục hồi. Triển khai cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện để nhân dân chủ động đăng ký nguồn giống mở giống diện tích gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh trong khung thời vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các xã – thị trấn chỉ đạo nông dân thu hoạch triệt để diện tích lúa mùa. Thống kê diện tích thiệt hại sau mưa úng. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tiếp tục huy động lực lượng giải phóng dòng chảy, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi. HTXDV nông nghiệp các xã – thị trấn tiếp tục tiêu thoát nước triệt để trong nội đồng, vận động nhân dân vệ sinh đồng ruộng. Bám sát lịch thời vụ, xác định cây ưa lạnh chính để trồng bổ sung, mở rộng diện tích cây vụ đông theo vùng sản xuất 1 giống gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tổng hợp, đăng ký diện tích hỗ trợ qua phòng nông nghiệp và PTNT xong trước ngày 18/10 để huyện bố trí nguồn giống cung ứng cho nhân dân sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ bảy, 14 Tháng 10 2017 00:00

      Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Câu lạc bộ nữ chủ Doanh nhân đã tổ chức hội nghị gặp mặt nữ Doanh nhân, nữ chủ Doanh nghiệp. Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền – Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị gặp mặt nữ Doanh nhân, nữ chủ Doanh nghiệp.

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng.

      Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Câu lạc bộ nữ chủ Doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động nhằm tập hợp sức mạnh, kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa do các nữ doanh nhân làm chủ, thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động dạy nghề tạo việc làm ổn định cho lao động nữ tại địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, "Đền ơn đáp nghĩa”, với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

      Tại buổi gặp mặt, các nữ doanh nhân, nữ chủ cơ sở sản xuất đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; chia sẻ những khó khăn, tạo điều kiện trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi gặp mặt.

      Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Câu lạc bộ nữ Doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội LHPN huyện và Câu lạc bộ nữ Doanh nghiệp tiếp tục nắm bắt thời cơ, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện để có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 16:03

       Ông Ngô Văn Ngọa, 70 tuổi, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải nhập ngũ năm 1971. Sau ngày thống nhất đất nước ông trở về địa phương là thương binh hạng 4/4, ông thường xuyên ốm đau, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhà cửa dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh trên, Hội BCC tỉnh Thái Bình, Hội CCB huyện Hưng Hà đã hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng, hội CCB xã ủng hộ trên 100 ngày công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa với diện tích 55m2, số tiền còn lại do họ hàng và xã hội hóa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu hội CCB tỉnh Thái Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và chào mừng 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Ngô Văn Ngọa, xã Duyên Hải

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi