Kinh tế
   Để góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2014, UBND tỉnh Thái Bình quyết định cho doanh nghiệp Xuân Lan xây dựng nhà máy nước sạch Long Hưng, huyện…
   Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Hội nông dân Việt Nam, xã Dân Chủ đã tổng kết phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi và phát động phong…
   Ngày 6/10, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hưng Hà và công ty Cổ phần phân bón DAP - VINACHEM tổng kết mô hình sử dụng phân bón DAP Đình Vũ trong thâm…
   Sáng ngày 7/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng  đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm…
   Sáng ngày 9/10/2015, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về…
Page 4 of 142

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi