Kinh tế
          Qua thống kê, xã Thái Phương có 182 con lợn, gần 200 con trâu- bò, dê; 1.210 con chó và 9.990 con gia cầm trong diện tiêm phòng dịch bệnh…
       Góp phần tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác và nâng cao hệ số sử dụng đất, thúc đẩy chăn nuôi phát triển, thời gian qua,…
        Những năm qua, bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, các công trình thủy lợi nội…
      Cây khoai lang đã và đang có chỗ đứng trên đồng đất của xã Tây Đô huyện Hưng Hà. Nông dân nơi đây luân canh 3 vụ/năm, giá trị thu nhập gấp nhiều…
     Nhằm đáp ứng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Cộng Hòa luôn chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi.…
Page 127 of 128

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi