Kinh tế
      Chiều ngày 05/6, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp nghe và cho ý kiến về tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Nông thôn mới trên địaR