Kinh tế
Hội đồng nhân dân xã là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân…
Qua 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp của xã Duyên Hải giành thắng lợi toàn diện, đồng ruộng được chỉnh trang, quy gọn vùng thâm canh,…
Nhằm thay đổi tập quán và thói quen sản xuất nhỏ lẻ đơn thuần của nhân dân nông thôn hướng tới phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại nâng…
Vụ xuân năm nay, nông dân xã Tiến Đức đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật, quy hoạch 8 vùng gieo thẳng, gieo xạ, với…
Nhiệm kỳ qua, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ tạo điều kiện…
Page 11 of 141

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi