Kinh tế
Ngày 27/12/2015, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh Thái Bình thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn…
Ngày 27/12/2015, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Đô. Đồng chí…
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Cẩm đã đồng lòng góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư; chuyển…
Sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà đã vượt qua khó khăn, đồng thuận góp công,…
Sáng ngày 4/1/2016, Xí nghiệp May 10 & Xí nghiệp May Veston Hưng Hà đã ra quân, phát động phong trào thi đua năm 2016.   Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp May…
Page 8 of 141

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi