Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/5/2012 của UBND huyện Hưng Hà về việc Tăng cường chăm sóc Người và gia đình có công với CM và hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

8/6/2012 | 9:16 AM

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯNG HÀ
----------

Số: 07/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Hưng Hà, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ
V/v Tăng cường chăm sóc Người và gia đình có công với CM và hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới Kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

 

 

                Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm đã trở thành ngày thiêng liêng, là sự kiện quan trọng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là dịp để Đảng, Nhà nước, nhân dân bày tỏ tình cảm, biết ơn sâu sắc và tỏ lòng tri ân những người có công với CM. Để tiếp tục tôn vinh người có công; đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của họ, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND huyện Hưng Hà yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1 - Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; giáo dục truyền thống cách mạng, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                2 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trang trọng, có ý nghĩa thiết thực, cụ thể để tất cả người và gia đình có công với CM đều được quan tâm chăm sóc, ổn định về vật chất, động viên về tinh thần.

                Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ chính sách đối với Người và gia đình có công với CM; giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị suy tôn liệt sỹ, công nhận liệt sỹ, tuy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; công khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp 1 lần cho tất cả các đối tượng; đặc biệt là việc thực hiện hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết chế độ cho những người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học, theo Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngµy 07/4/2009 của Bộ Lao động - TBXH và Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngµy 20/02/2008 của Bộ Y tế, kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, những đối tượng man khai hồ sơ để hưởng chế độ.

                3 - Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các gia đình liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng. Tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các đối tượng nhân ngày thương binh liệt sỹ.

                4 - Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ. Phấn đấu năm 2012, cấp huyện vận động từ 500 triệu đồng trở lên; mỗi xã, thị trấn vận động từ 30 triệu đồng trở lên.

                5 - Tổ chức tu sửa, tôn tạo nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ bằng các nguồn lực kinh phí của Trung ương, tỉnh, huyện, xã, thị trấn và huy động các doanh nhân tài trợ. Tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tưởng niệm các liệt sỹ tại các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn toàn huyện vào lúc 19 giờ ngày 26/7/2012.

                6 - Năm 2012, phấn đấu có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ, phấn đấu hoàn thành việc xoá nhà ở dột nát, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng của hộ gia đình người có công.

                7 - Quan tâm đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho con liệt sỹ, con của thương bệnh binh, con của gia đình người có công với cách mạng, giúp đỡ các gia đình chính sách đang gặp khó khăn về đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh ...

                8 - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng ở các xã, thị trấn, xử lý kịp thời những đơn vị, cá nhân có hành vi sai phạm.

                9 - Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể tổ chức chính trị - XH đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động thiết thực cụ thể chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ.

                10 - Phòng Lao động - TBXH có trách nhiệm tham mưu giúp UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo của huyện tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; đồng thời là cơ quan Thường của Ban chỉ đạo, thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị này.

                Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

Nơi nhận :
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Sở Lao động - TBXH tỉnh;
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;

- Phòng, ban, ngành,
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, LĐTBXH.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hồng Chuyên

 

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855487
Đang Online : 83

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved