Ban thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ khuyết chương trình xây dựng NTM và quán triệt Nghị quyết 335 của Ban thường vụ Huyện ủy

14/5/2015 | 4:31 PM

Ban thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ khuyết chương trình xây dựng NTM và quán triệt Nghị quyết 335 của Ban thường vụ Huyện ủy

    Sáng ngày 14/5, Ban thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ khuyết chương trình xây dựng NTM và quán triệt Nghị quyết 335 ngày 2/4/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hưng Hà sớm đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và duy trì sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Tiến Khoái - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Dự - Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện đã tới dự.
 
 
Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
 
    Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở: Ban Thường vụ Huyện ủy đã hướng dẫn các cơ sở đảng xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chọn Đảng bộ xã Tiến Đức đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho các cơ sở đảng trong huyện. Ban hành 33 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Thành lập 10 đoàn và 35 tổ công tác hướng dẫn, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đến ngày 29/4/2015, 63/63 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. 100% đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành 4 nội dung, đảm bảo chất lượng đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng; Báo cáo chính trị trình tại đại hội thể hiện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, nêu rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015, nêu rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt chương trình xây dựng nông thôn mới đã được các Đảng bộ quan tâm thảo luận đề ra những giải pháp thiết thực và coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong những năm tới. Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2015 -2020 đã bầu 653 đồng chí cấp ủy viên; trong đó tỷ lệ nữ chiếm 13,83%.
 
   Về công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 xã: Minh Tân, Duyên Hải, Thái Hưng, Hòa Tiến cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, 10 xã đạt từ 15 đến 17 tiêu chí. 35 xã, thị trấn đã tiếp nhận 111.524 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh, huy động nhân dân đóng góp 1.582 tỷ đồng xây dựng trên 1.290 km đường giao thông, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Để sớm đưa huyện trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần thường xuyên tu bổ, nâng cao chất lượng các tiêu chí bền vững; các xã chưa đạt nông thôn mới cần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 100 của Huyện ủy, đề án số 04 của UBND huyện; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
 
Đ/c Nguyễn Đức Dự - Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
quán triệt, triển khai Nghị quyết 335 ngày 2/4/2015 của BTV Huyện ủy
 
    Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết 335, ngày 2/4/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hưng Hà sớm đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và duy trì sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; đặc biệt là công tác chuẩn bị nội dung và điều hành đại hội đảm bảo tính khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự là ngày hội của đảng bộ và nhân dân địa phương. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở  xây dựng quy chế hoạt động của BCH đảng bộ, kiện toàn các chức danh trong đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân để đi vào hoạt động hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời ban hành Nghị quyết tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với những xã đã về đích, hoàn thiện các tiêu chí còn lại đối với những xã chưa về đích. Riêng Thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân kịp thời rà soát lại quy hoạch, bổ sung quy hoạch chi tiết, xây dựng đề án xây dựng đô thị, tổ chức thăm quan mô hình xây dựng đô thị của các địa phương, đồng thời xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau hội nghị này đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị triển khai Nghị quyết 335 của BTV Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Hưng Hà sớm đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và duy trì sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa xuân cuối vụ; triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ hè, vụ đông và công tác phòng chống lụt bão năm 2015./.
 
Trúc lành - Cao Mừng

Đài Phát thanh Hưng Hà

Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855444
Đang Online : 51

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved