Những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đạt được trong 5 năm qua

22/7/2015 | 2:00 PM

Những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đạt được trong 5 năm qua

   Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ của các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14 giành được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.
 
 
Trung tâm Hội nghị huyện Hưng Hà
 
    Các hoạt động văn hóa, xã hội có bước phát triển mới. Công tác giáo dục được quan tâm chú trọng. Hoạt động văn hóa, thể thao, phát thanh, truyền thanh phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, đã chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên. Hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân có bước đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả. Phương hướng, mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bền vững; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; phấn đấu huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới trước năm 2015.
 
 
Nông thôn mới xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà
 
 
Trường mầm non xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà
 
   Một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ huyện Hưng Hà đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là  tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị; xác định rõ thẩm quyền, vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, giữa cấp trên với cấp dưới; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy viên; thực hiện nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm việc chung./.
 
Nguyễn Hải Hưng

Đài phát thanh Hưng Hà 

Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855442
Đang Online : 50

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved