Cơ cấu tổ chức bộ máy Huyện Hưng Hà

25/8/2009 | 4:51 PM

Cơ cấu tổ chức

         I. Lãnh đạo Huyện ủy - HĐND huyện.

 

- Họ và tên : Nguyễn Hồng Chuyên

- Chức vụ : Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện

  

- Họ và tên : Nguyễn Đức Dự

- Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Di động : 0912.257.369

 

- Họ và tên : Nguyễn Thị Phượng

- Chức vụ : Phó Bí thư Huyện ủy

 

 - Họ và tên : Đặng Ngọc Bảo

- Chức vụ : Uỷ viên thường trực HĐND huyện

- Điện thoại : 0363.861.821

- Di động : 0979.726.954

 II. Lãnh đạo UBND Huyện :

- Họ và tên : Vũ Tiến Khoái

- Chức vụ : Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 0363.861.232

 

- Họ và tên : Trần Trung Dũng

- Chức vụ : Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

- Điện thoại : 0363.955.108

- Di động : 0904.049.343

 

 - Họ và tên : Nguyễn Thanh Tuyền

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

- Điện thoại : 0363.861.234

 

- Họ và tên : Đỗ Văn Bình

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

 - Điện thoại : 0912.265.598

III. Các uỷ viên UBND huyện
 

STT

Họ và Tên

Chức danh

SĐT cơ quan

1

Nguyễn Hải Triều

Trưởng Công an huyện

ĐT : 3861618

2

Nguyễn Xuân Phùng

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

ĐT : 3861508

3

Vũ Mạnh Từa

Chánh Thanh tra huyện

ĐT : 3861362

4

Hoàng Minh Chính

Trưởng phòng Công thương

ĐT : 3861328

5

Trần Quang Sỹ

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

ĐT : 3861235

 

IV. Các phòng, ban thuộc đơn vị


            1. Văn phòng HĐND & UBND huyện

   - Điện thoại : 0363.861.235 - Fax : 0363.861.238

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Văn phòng HĐND & UBND tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

   - Họ và tên Chánh Văn phòng : Trần Quang Sỹ

   - Điện thoại : 0363.861.235 - Di động : 0943.174.889


            
2. Phòng Lao động TB&XH

   - Điện thoại : 0363.861.866

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Lao động TB&XH là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
           
- Họ và tên Trưởng phòng : Nguyễn Văn Trường

   - Điện thoại : 0363.861.866

 

   3. Phòng Nội vụ

   - Điện thoại : 0363.861.978          

            - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Nguyễn Ngọc Phôi

   - Điện thoại : 0363.861.978 - Di động : 0915.310.937


           4. Phòng Văn hoá - Thông tin

   - Điện thoại : 0363.861.326

   - Email : Phongvhtt.hh@gmail.com

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Nguyễn Công Khanh

   - Điện thoại : 0363.861.326 - Di động : 0912.466.340


            5. Phòng Công thương

   - Địa chỉ : Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

   - Điện thoại : 0363.971.107 - Fax : 0363.861.228

   - Email : Phongcongthuonghungha@gmail.com

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Công thương là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Hoàng Minh Chính

   - Điện thoại : 0363.861.228 - Di động : 0988.654.528

   - Email : Chuchinhhungha@yahoo.com


            6. Phòng Y tế

   - Điện thoại : 0363.955.744

            - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm : y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Phạm Ngọc Tuấn


            7. Thanh tra huyện

   - Điện thoại : 0363.861.362

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Vũ Mạnh Từa

   - Điện thoại : 0363.971.908                  Di động : 0904.027.858


           8. Phòng Giáo dục & Đào tạo

   - Địa chỉ : Khu Nhân Cầu 3, Thị trấn Hưng Hà

   - Điện thoại : 0363.861.226

   - Email : Nguyendu_hh777@yahoo.com

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Giáo dục & Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo gồm : mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Trịnh Hồng Vân

   - Điện thoại : 0363.955.699 - Di động : 0947.626.888

   - Email : Hongvan888@yahoo.com


            9. Phòng Tài nguyên & Môi trường

   - Điện thoại : 0363.861.365

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của phòng : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

   - Họ và tên Trưởng phòng : Trần Thị Hải
            - Điện thoại : 

           10. Phòng Tài chính - Kế hoạch

   - Địa chỉ : Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà

   - Điện thoại : 0363.861.220

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

    - Họ và tên Trưởng phòng : Nguyễn Nhật Vinh

    - Điện thoại : 


           11. Phòng Nông nghiệp & PTNT

  - Số điện thoại : 0363.861.227

  - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về : nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Vũ Văn Hạnh

   - Điện thoại : 0976.394.262


            12. Phòng Tư pháp

   - Điện thoại : 0363.861.364

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về : Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Lê Minh Tuấn
             - Điện thoại : 0363.861.364

 

Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855438
Đang Online : 50

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved