Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 07/5/2012 của UBND huyện Hưng Hà về công tác phòng chống lụt, bão, úng năm 2012

18/6/2012 | 3:16 PM

UỶ BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN HƯNG HÀ
-----------

Số: 02/ĐA-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc
----------------------------------------

          Hưng Hà, ngày  07  tháng  5  năm 2012

 

ĐỀ ÁN
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO, ÚNG NĂM 2012

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả công tác phòng chống lụt, bão, úng năm 2011

I. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ, BÃO

1. Về mưa:

Mùa mưa đến phù hợp với quy luật và kết thúc sớm. Tổng lượng mưa bình quân toàn huyện là 1358 mm, cao hơn trung bình nhiều năm và mùa mưa năm 2010, các tháng lượng mưa biến động không nhiều cụ thể là: Tháng 5: 119mm; Tháng 6: 111mm; Tháng 7: 195 mm; Tháng 8: 328 mm; Tháng 9: 107 mm; Tháng 10: 76 mm.

2. Về lũ:

Năm 2011 Hồ Hoà Bình không mở cửa xả vào mùa lũ, trên hệ thống sông Hồng không xuất hiện lũ tiểu mãn. Đỉnh lũ năm thấp nhất lịch sử, mực nước cao nhất mùa lũ tại trạm thủy văn Nhật Tảo xã Tiến Đức là 2,82 m.

3. Về bão và áp thấp:

Bão và áp thấp nhiệt đới năm nay nhiều, nhưng cường độ không mạnh và kết thúc phù hợp với quy luật hàng năm. Nước ta chịu ảnh hưởng của 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động ở biển Đông. Thái Bình nói chung, huyện Hưng Hà nói riêng chỉ chịu ảnh hưởng trực tiếp của 4 cơn bão, với sức gió không mạnh, chủ yếu gây mưa.

Tóm lại: Năm 2011 là năm đặc biệt về lũ, đỉnh lũ rất nhỏ, bão xuất hiện nhiều, tuy gió không mạnh, nhưng cũng gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp của hầu hết các địa phương trong huyện.

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO, ÚNG NĂM 2011

1. Công tác tu bổ đê điều.

Năm 2011, huyện Hưng Hà được Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình gồm: Cứng hoá mặt đê hữu Luộc xã Điệp Nông dài 1240m;  cứng hoá mặt đê tả Trà Lý xã Hồng Minh dài 750m, đường hành lang chân đê tả Trà Lý xã Chí Hòa dài 775m, đường hành lang chân đê tả Hồng Hà I thị trấn Hưng Nhân dài 241m, Khoan phụt vữa gia cố vai cống Nhâm Lang xã Tân Tiến, xử lý khẩn cấp kè Tịnh Thuỷ xã Hồng Minh. Tổng khối lượng thực hiện: 10.934m3 đất đào, đắp; đá các loại 1080 m3; bê tông 3293 m3 kinh phí đầu tư gần 8 tỷ đồng. UBND huyện đã trích kinh phí gần 130 triệu đồng để duy tu bảo dưỡng mặt đê, mái đê với khối lượng thực hiện 5.548,0 m3 đất đào, đắp.   

2. Công tác triển khai phòng chống lụt, bão:

- Ngay đầu tháng 4, UBND huyện đã tổ chức đoàn đi kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, xây dựng các phương án bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống  xung yếu giao cho các cụm phòng chống lụt, bão và các địa phương chuẩn bị đầy đủ mọi mặt theo phương án đã được phê duyệt.

- Triển khai đề án công tác phòng chống lụt bão, úng năm 2011 đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện, thành lập Ban chỉ huy PCLB, úng huyện; 6 Ban chỉ huy cụm PCLB và 3 cụm phòng chống ngập úng.

- Phân bổ chi tiết các vật tư, nhân lực cho từng đơn vị. Kiểm tra việc tổ chức lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ" qua kiểm tra đã bổ khuyết kịp thời những mặt còn tồn tại trong công tác chuẩn bị và điều hành, nên đã đáp ứng được yêu cầu khi sự cố xảy ra.

- Các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện trong việc triển khai đối phó với cơn bão số 2 và cơn bão số 5.   

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2011:

1. Ưu điểm:

- Hằng năm, công tác chuẩn bị phòng chống lụt, bão đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt từ việc xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, đôn đốc tu bổ sửa chữa công trình, triển khai phòng chống bão kịp thời nên đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Sự chỉ đạo kiên quyết, sát sao, của Huyện uỷ, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa Ban chỉ huy PCLB, úng huyện và các sở, ngành liên quan. Đặc biệt sự chỉ đạo tích cực và chủ động theo phương châm "bốn tại chỗ" của cấp uỷ đảng, chính quyền các xã, thị trấn đã góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn đê điều và hạn chế thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện, góp phần ổn định đời sống, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

- Công tác thông tin, tuyền truyền kịp thời bằng các hình thức để nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác trong cộng đồng, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng chống lụt, bão.

2. Những hạn chế và tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác chuẩn bị, triển khai đối phó với lụt, bão năm 2011 còn bộc lộ những tồn tại như sau.

- Hệ thống tiêu úng còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng diện tích gieo trồng cây màu, cây vụ đông.

- Tổ chức lực lượng tuy có đủ thành phần, song số người không đủ, chất lượng chưa cao, ở một số địa phương việc phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng thiếu cụ thể. Vật tư, dụng cụ, phương tiện ở các điếm gác nước chất lượng kém, không đủ số lượng theo quy định. Vật tư chuẩn bị trong nhân dân phần lớn chưa được kiểm tra cụ thể.

-  Việc vi phạm Luật Đê điều đã được phát hiện lập biên bản nhiều hơn và tính chất vụ việc vi phạm phức tạp hơn so với năm trước như: hút cát trái phép ở lòng sông, chất tải quá cao ở bãi sông, đỉnh kè; đào đất trong hành lang bảo vệ đê; xe quá khổ, quá tải đi lại trên đê làm hư hỏng mặt đê; đổ chất thải ra đê ......Việc giải quyết của các địa phương còn kéo dài và chưa triệt để, thiếu kiên quyết.

Hệ thống đê điều trong huyện ngày càng xuống cấp, kinh phí Nhà nước đầu tư cho đê điều còn hạn chế. Do biến đổi khí hậu toàn cầu nên lũ, bão, mực nước biển dâng, thiên tai liên tiếp xảy ra trên thế giới và nước ta trong những năm gần đây, đã báo hiệu những điều bất thường của thời tiết, do vậy để đối phó thiên tai có hiệu quả, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội bền vững, các cấp, các ngành cần rút kinh nghiệm để làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão năm 2012.

 

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng nhiệm vụ công tác phòng chống lụt, bão, úng năm 2012

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2012, là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 trong điều kiện thời tiết, khí hậu biến đổi bất thường. Thực tế cho thấy những biến đổi khí hậu dẫn đến sự gia tăng của thiên tai như: Mực nước biển dâng, hạn hán, cháy rừng, mưa đá, lũ lụt, bão tố, giông tố..... đang diễn ra trên diện rộng với cường độ lớn và tần suất cao, ảnh hưởng và đe dọa trực tiếp dân sinh, kinh tế khi thiên tai xẩy ra.

Từ đầu năm đến nay rét đậm, rét hại đã diễn ra liên tục ở miền Bắc và miền Trung nước ta; hạn hán, cháy rừng, lốc xoáy, mưa đá đã liên tiếp xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản ở nhiều địa phương trong cả nước, báo trước một năm diễn biến thời tiết, mưa, lũ, bão dị thường không lường trước được. Hiện nay hệ thống các hồ chứa thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà đã hoàn thành tích nước và tham gia cắt lũ. Tuy nhiên nếu xảy ra lũ lớn, thời gian xả lũ kéo dài, đặc biệt hệ thống xả lũ các hồ chứa làm việc hết công suất, phía hạ du sẽ xuất hiện lũ chồng lũ trùng với bão có triều cường dâng, đây là tổ hợp thiên tai vô cùng bất lợi cho tỉnh Thái Bình nói chung và huyện Hưng Hà nói riêng.

Đê điều của Hưng Hà có nhiều điểm xung yếu khi phải đối phó với cả lũ, bão, triều dâng trùng hợp, Hệ thống đê điều của huyện xuống cấp, phần do mưa, lũ, bão gây ra, phần do các ẩn họa còn tiềm ẩn trong đê và tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê để phát triển kinh tế, mặt khác kinh phí Nhà nước đầu tư cho đê điều rất thấp so với yêu cầu, nhiều công trình đê, kè, cống bị hư hỏng vẫn chưa được khắc phục. Nhìn chung hệ thống đê điều của Hưng Hà hiện nay nếu thực hiện tốt công tác hộ đê thì đê sông mới đảm bảo chống đỡ được mực nước lũ thiết kế (tính theo mực nước sông Hồng 13,10m tại Hà Nội).

Xuất phát từ những lý do trên để chủ động đối phó có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây nên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, cần nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác phòng chống lụt, bão, nhằm đảm bảo an toàn đê điều. Với mục tiêu ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai, thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân đến thấp nhất, góp phần phát triển kinh tế bền vững và ổn định chính trị - xã hội trong huyện.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO,  ÚNG

  Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu chung là: Phải chủ động phòng tránh, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt cho công tác phòng chống lụt, bão. Chống mọi biểu hiện chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Kiên quyết giữ vững hệ thống đê sông ở mức lũ thiết kế. Tích cực chủ động đề phòng những đợt lũ lớn, những cơn bão mạnh đổ bộ vào, phải có phương án đối phó trường hợp bất lợi, nhất là lũ, bão trùng hợp. Chủ động phòng tránh và tiêu úng cho lúa mùa và cây trồng, vật nuôi khác ở mức cao nhất. Giải quyết khắc phục hậu quả của lũ, bão  nhanh chóng, kịp thời.

Quán triệt sâu rộng đến các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nắm vững phương châm "bốn tại chỗ" để "chủ động phũng trỏnh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất khi thiên tai xảy ra.

Các nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống lụt, bão, úng năm 2012 như sau:

1. Công tác tu bổ công trình trước mùa lũ, bão.

a. Về duy tu, bảo dưỡng đê điều bằng nguồn vốn địa phương.

- Sử lý khẩn cấp kè lát mái bảo vệ đê bối tịnh thuỷ xã Hồng Minh;

- Nâng cấp cải tạo đê bối Tịnh Thủy xã Hồng Minh

- Đắp tu sửa mặt đê, mái đê với khối lượng: 6.300,0 m3; sửa chữa nhỏ 11 điếm canh nước, xử lý ẩn họa triền đê Hồng Hà I dài 17 km (từ km133ữkm150); xử lý ẩn họa triền đê tả Trà Lý dài 6,6 km (từ km0ữkm6+600) khối lượng trên UBND huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã Duyên Giang tổ chức thực hiện. Đề nghị các địa phương tập trung nhân lực thi công đảm bảo xong trước ngày 30/5/ 2012 để đưa  vào phục vụ công tác PCLB.

b. Về công trình thuỷ nông nội đồng:

Hệ thống các cống đập, trạm bơm tưới, tiêu và các sông trục do Xí nghiệp khai thác công trình Thuỷ lợi Hưng Hà và các HTX dịch vụ Nông nghiệp quản lý, khai thác. Yêu cầu Xí nghiệp, các HTXDV Nông nghiệp kiểm tra chất lượng công trình, có kế hoạch sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng không đảm bảo an toàn trong vận hành trước ngày 30/6/2012.

2. Về xử lý vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi:

Hiện nay trên các tuyến đê, kè ở một số địa phương người dân để vật liệu lên đê; sản xuất vật liệu xây dựng trong hành lang bảo vệ đê, kè, cống; xây tường bao, công trình phụ sát chân đê phía đồng làm ảnh hưởng đến ổn định của đê, kè, cống. Các tuyến sông, trục dẫn nhân dân lấn chiếm xây dựng lều quán bán hàng, đổ chất thải xây dựng xuống lòng sông gây ách tắc dòng chảy ảnh hưởng đến việc cấp nguồn và tiêu thoát nước trong mùa lũ, bão.

Để bảo đảm an toàn đê điều và phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả. UBND huyện yêu cầu, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện xử lý các vi phạm trong hành lang bảo vệ đê điều và các công trình thuỷ lợi nội đồng, trước mắt giải quyết triệt để việc chất tải trên đê, đỉnh kè, mang cống; phát quang mái đê để kịp thời phục vụ công tác kiểm tra và hộ đê phòng chống lụt, bão.

2. Phương án hộ đê.

a. Phân loại trọng điểm xung yếu:

Huyện nhà có 3 tuyến đê với tổng chiều dài là 40,1 km, 9 cống dưới đê và nhiều hệ thống kè mỏ, kè lát mái hộ bờ. Nhìn chung trong những năm qua hệ thống đê điều trên địa bàn huyện Hưng Hà đã được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa, nâng cấp  nên đã đáp ứng phần lớn công tác PCLB và bảo đảm an toàn trong các mùa lũ, bão. Tuy nhiên còn một số đoạn đê chưa đảm bảo đủ mặt cắt thiết kế, mặt đê còn nhỏ, không có cơ đê phía đồng, nền đê ở một số nơi được đắp trên nền địa chất yếu… Một số kè do xây dựng từ lâu, chưa được đầu tư kinh phí tu bổ sửa chữa, mặt khác do dòng chảy thay đổi tác động ảnh hưởng ổn định của kè như: Kè Lão Khê, kè Hà Xá, kè Đào Thành, kè Việt Yên.

Căn cứ vào thực trạng đê điều và kết quả kiểm tra phân loại chất lượng đê, kè, cống trước mùa lũ, bão của huyện, UBND huyện và tỉnh đã thống nhất phân loại trọng điểm xung yếu, cụ thể sau đây:

- Trọng điểm xung yếu I:

+ Đê Nhật Tảo thuộc đê Hồng Hà I từ km 140km140+300 xã Tiến Đức.

- Trọng điểm xung yếu II:

+ Đê, kè Lão Khê thuộc đê Hồng Hà I từ km133+200 km133+600 xã Tân Lễ.

+ Đê Hà Xá thuộc đê Hồng Hà I từ km134+600 km134+900 xã Tân Lễ.

+ Đê Hồng An thuộc đê Hồng Hà I từ km143 ữ km144+200 xã Hồng An.

+ Đê, kè Đào Thành thuộc đê Hữu Luộc từ km4+400 km5+150 xã Canh Tân.

+ Đê Hòa tiến thuộc đê Hữu Luộc từ km9+400 km9+700 xã Hòa Tiến.

+ Kè Việt Yên thuộc đê Hữu Luộc từ km14+150 km14+380 xã Điệp Nông.

- Các trọng điểm xung yếu II, UBND huyện giao cho phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Hạt quản lý đê Hưng Hà xây dựng phương án trình UBND huyện phê duyệt trước mùa lũ để giao cho các Ban chỉ huy cụm PCLB, các địa phương có trọng điểm xung yếu chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra trong mùa lũ và chuẩn bị đủ vật tư, nhân lực, phương tiện theo yêu cầu của phương án đề ra.

- Thực hiện việc cắm vè khi có báo động số I để theo dõi diễn biến sạt lở ở những khu vực có kè. Căn cứ vào tính chất nguy hiểm và chiều dài kè, số lượng tre vè phân cho các kè cụ thể như sau:

Kè Nhật Tảo:                    160 cây;                Kè Thanh Nga:     80 cây 

Kè Lão Khê:             80 cây;                Kè Phú Nha:         40 cây

Kè Hà Xá:                 80 cây;                Kè Đào Thành:     80 cây 

Kè An Tảo:               80 cây;                Kè Phan:               40 cây 

Kè An Nghiệp:         40 cây;                Kè Việt Yên:         80 cây

Tổng số tre vè cắm  theo dõi kè trong mùa lụt, bão năm 2012 là: 760 cây.

- Những địa phương có đê bối phải kiểm tra toàn tuyến, bố trí kinh phí, nhân lực để tu bổ, gia cố những đoạn đê xung yếu, mặt cắt đê nhỏ và thấp không đảm bảo an toàn khi nước lũ lên cao. Chủ động bố trí thời vụ, cây trồng cho phù hợp trong vùng đê bối để thu hoạch sớm trước khi có nước lũ về. Những nơi đê bối có dân ở phải có phương án di dân, phương án bảo vệ người, tài sản của nhân dân khi xảy ra vỡ đê bối.

b, Lực lượng hộ đê:

Công tác phòng chống lụt, bão ở huyện nhà đã đi vào nề nếp, xong trong chỉ đạo thực hiện phải phát huy sức mạnh giữa tiền phương với hậu phương để xử lý ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra và được bố trí 3 tuyến tiếp ứng hộ đê phòng lụt như sau:

- Tuyến 1: 14 xã, thị trấn duyên giang, mỗi xã, thị trấn tổ chức 4 lực lượng gồm: canh coi; cừ sách; xung kích và giao thông hoả tốc.

- Tuyến 2:  14 xã, thị trấn nội đồng tiếp ứng cho các xã tuyến 1 gồm: xã Hồng Lĩnh, Minh Hoà, Văn Lang, Kim Trung, Thái Hưng, Thái Phương, Liên Hiệp, Minh Khai, Phúc Khánh, Tân Hoà, Thống Nhất, Văn Cẩm, Hùng Dũng và Dân Chủ.

- Tuyến 3: 7 xã, thị trấn còn lại gồm: Thị trấn Hưng Hà, Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô, Duyên Hải, Hoà Bình và Chi Lăng.

Các xã, thị trấn ở tuyến 2 và 3: Mỗi xã tổ chức 3 lực lượng gồm: Lực lượng xung kích; lực lượng tiếp ứng và giao thông hoả tốc. Riêng thị trấn Hưng Hà ngoài việc tổ chức 3 lực lượng trên, UBND huyện yêu cầu tổ chức một đội giao thông hoả tốc cho huyện, số lượng từ 40 - 45 người để làm nhiệm vụ chuyển các điện lệnh của Ban chỉ huy PCLB, úng huyện đến các địa phương, đơn vị trong mùa lũ, bão.

Về lực lượng đi phục vụ công tác PCLB, úng yêu cầu các xã, thị trấn cần tuyển chọn những người có kinh nghiệm, sức khoẻ, biết bơi lội, nhiệt tình, trách nhiệm và biên chế theo tiểu đội, trung đội, phân công cán bộ xã trực tiếp chỉ huy điều hành từng lực lượng, số lượng cụ thể như sau:

- Các xã tuyến 1:

+ Lực lượng canh coi là: 12 người/1điếm gác nước; Lực lượng xung kích là 100 người.

+ Lực lượng cừ sách là: 50 người; Lực lượng giao thông hoả tốc từ 2 - 3 người.

- Các xã tuyến 2 và 3:

+ Lực lượng xung kích là: 100 người; Lực lượng tiếp ứng là: 60 người

+ Lực lượng giao thông hoả tốc là: 2 người.

+ Các lực lượng trên tuỳ theo tính chất công việc được phân công, phải có đủ dụng cụ, tư trang, lương thực cần thiết trước khi đi làm nhiệm vụ.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng hộ đê, lực lượng bảo vệ cơ quan, để đáp ứng được ngay khi có lệnh của Ban chỉ huy PCLB, úng huyện. 

+ Ban chỉ huy quân sự huyện có kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng quân dự bị động viên, dân quân tự vệ ở các địa phương, các cơ quan đơn vị, sẵn sàng huy động một tiểu đoàn dự bị động viên của huyện có đủ tư trang, dụng cụ, phương tiện khi có lệnh và hiệp đồng với cấp trên lực lượng được tăng cường cho huyện.

+ Công an huyện lập phương án, bố trí lực lượng bảo vệ những trọng điểm đê, kè, cống, cơ quan đầu lão của huyện, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện khi có sự cố xảy ra.

+ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lực lượng xung kích, ứng cứu ở các xã, thị trấn và trực tiếp quản lý điều hành. Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm văn hoá thông tin thể thao tổ chức tập huấn bơi lội cho lực lượng cừ sách,  lực lượng xung kích phục vụ cho công tác PCLB.

3. Về vật tư chống lụt, bão

a, Vật tư dự trữ quốc gia hiện có ở các điểm tập trung ven chân đê phía đồng  gồm có:

- Đá hộc: 10.786,4 m3 (để ở Đồng Phú, Nhật Tảo, An Nghiệp, Lão Khê, Đào Thành, Phan, Nhâm Lang, Canh Nông, Việt Yên).

- Đá dăm: 186,5 m3 (để ở kho Nhật Tảo, kho Lão Khê).

- Rọ thép: 2.234 cái (để ở kho Nhật Tảo, Lão Khê, Nhâm Lang, Tịnh Xuyên).

- Vải lọc: 1.239 m2 (để ở kho Nhật Tảo, Lão Khê).

- Bao tải: 29.400 cái (để ở kho Nhật Tảo, Lão Khê).

Đây là vật tư dự trữ, trong tình huống ứng cứu khẩn cấp phải có lệnh của Ban chỉ huy PCLB tỉnh, huyện mới được lấy để xử lý.

b, Vật tư chủ yếu ở các địa phương:

- UBND huyện yêu cầu mỗi xã, thị trấn phải chuẩn bị đủ các vật tư chủ yếu của địa phương mình, cụ thể là:

+ Tre hoá hoặc luồng: 1.000 cây; gỗ Bạch đàn, Phi lao: 100 cây.

+ Bao tải: 3.000 cái; Xe đạp thồ: 100 cái.

+ Vật tư ở mỗi hộ gia đình phải chuẩn bị 02 bao tải, 01 bó rào.

+ Mỗi trọng điểm xung yếu phải chuẩn bị từ 3.000 - 4.000 chiếc bao tải và 500 bó rào.

- Về phương tiện vận tải: Phòng Công thương huyện phối hợp với các địa phương, đơn vị nắm chắc các phương tiện vận tải như: Ô tô khách, xe tải các loại, thuyền, sà lan… Có danh sách cụ thể đến từng chủ phương tiện, để khi cần huy động là có ngay.

+ Về thông tin liên lạc: Đề nghị Trung tâm Viễn thông huyện phối hợp với các ngành, các địa phương đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống từ Ban chỉ huy PCLB, úng huyện đến các Ban chỉ huy cụm PCLB, các ngành và các địa phương trong huyện. Lực lượng giao thông hoả tốc của huyện và các xã, thị trấn phải phân công thường trực 24/24 giờ trong mùa lụt, bão.

+ Về công tác chỉ huy: Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo theo lệnh của cấp trên. Khi có báo động số 2, yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ huy cụm PCLB phải có mặt thường trực tại Văn phòng Ban chỉ huy cụm để làm nhiệm vụ, báo động số 3 Ban chỉ huy tiền phương của huyện, Ban chỉ huy PCLB xã, thị trấn duyên giang lên vị trí thường trực tiền phương để chỉ đạo điều hành, xử lý các sự cố kịp thời. Những xã, thị trấn ở tuyến 2 và 3, khi có lệnh báo động số 3, có tin bão khẩn cấp gần bờ, phải thường trực tại trụ sở UBND xã, thị trấn để nhận và triển khai thực hiện các điện lệnh của cấp trên được kịp thời chính xác.

4. Công tác điều tiết nước tưới tiêu trong mùa lụt, bão

a, Điều tiết nước tưới, tiêu:

Để đảm bảo an toàn đê điều và phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt kết quả, yêu cầu Xí nghiệp khai thác công trình Thuỷ lợi Hưng Hà và các địa phương phải tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Việc đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ, bão phải đảm bảo đúng quy trình vận hành theo Quyết định số 24 QĐ/UB ngày 24/7/1991 của UBND tỉnh và có lệnh của cấp trên để tránh những sự cố không an toàn cho đê điều.

b, Công tác phòng, chống ngập úng:

- Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Hưng Hà chủ động phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan của huyện xây dựng kế hoạch khơi thông vật cản trên các sông trục thuộc địa bàn huyện.

- Giao cho Xí nghiệp khai thác công trình Thuỷ lợi Hưng Hà xây dựng phương án phòng chống ngập úng cho từng vùng. Trong mùa lụt, bão cần quán triệt thực hiện phương châm "phòng úng là chính", "tháo cạn lòng sông, tưới nông mặt ruộng". Chấp nhận hạn, cót nước vùng cao, nhằm hạn chế vùng cao thiếu nước, vùng trũng thì úng.

- Chi nhánh điện Hưng Hà lập kế hoạch kiểm tra, rà soát các tuyến đường điện, các trạm biến áp của ngành quản lý cùng các địa phương trong huyện đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa lụt, bão và cung cấp điện kịp thời cho các trạm bơm tiêu khi cần thiết.

5. Công tác phòng tránh bão

Để chủ động phòng chống, tránh bão, hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân đến mức thấp nhất do bão gây ra, UBND huyện yêu cầu: Các cấp, các ngành, các đơn vị phải xây dựng phương án phòng chống, tránh bão ở địa phương, đơn vị mình thật cụ thể đến từng công trình. Chú trọng đến việc phòng, tránh, sơ tán cho những người già cả neo đơn, các đối tượng chính sách, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trạm xá… Có kế hoạch chỉ đạo tập trung giải quyết, khắc phục kịp thời hậu quả do bão gây ra để ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. Sau khi bão tan các địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả khắc phục thiệt hại và những khó khăn gửi về Ban chỉ huy PCLB, úng huyện để giải quyết.

6. Biện pháp chỉ đạo thực hiện

a, Về tư tưởng:

Mùa lụt, bão năm 2012 đang đến gần, yêu cầu các cơ quan thông tin, đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng  về Luật Đê điều; Pháp lệnh phòng, chống lụt bão; Kiến thức phòng chống thiên tai và kỹ thuật ứng phó với bão, lũ đến các tầng lớp nhân dân biết và thực hiện nghiêm túc.

 b, Công tác chỉ đạo:

- Phải chủ động triển khai sớm, chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt cho công tác phòng chống lụt, bão.

- Quán triệt sâu sắc đến từng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt phương châm " bốn tại chỗ" để "chủ động phũng trỏnh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả" đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung nhân lực, vật tư cho công tác PCLB, úng. Kiên quyết giữ vững hệ thống đê điều, phòng tránh bão và chống ngập úng bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất của nhân dân trong mùa lụt, bão.

c, Công tác chỉ huy và phân công lực lượng:

- Để chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa tiền phương với hậu phương về công tác PCLB, úng. UBND huyện thành lập Ban chỉ huy PCLB, úng do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và thành lập Tiểu ban chỉ huy tiền phương, Tiểu ban chỉ huy hậu phương thành viên là các đồng chí lãnh đạo huyện; Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Thành lập 6 Ban chỉ huy cụm PCLB và 3 cụm phòng chống úng do các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện làm cụm trưởng.

- Phân công các xã nội đồng tiếp ứng cho các xã, thị trấn duyên giang thuộc cụm phòng chống lụt, bão như sau:

+ Cụm phòng chống lụt, bão số 1 gồm 2 xã duyên giang là Chí Hoà và Hồng Minh; hai xã tiếp ứng là: Hồng Lĩnh và Minh Hoà.

+ Cụm phòng chống lụt, bão số 2 gồm 2 xã duyên giang là: Độc Lập, Minh Tân; hai xã tiếp ứng là Văn Lang, Kim Trung.

+ Cụm phòng chống lụt, bão số 3 gồm 2 xã duyên giang là Hồng An, Tiến Đức; hai xã tiếp ứng là: Thái Hưng, Thái Phương.

+ Cụm phòng chống lụt,, bão số 4 gồm 2 xã duyên giang là: Thị trấn Hưng Nhân, Tân Lễ; hai xã tiếp ứng là: Minh Khai, Tân Hoà.

+ Cụm phòng chống lụt, bão số 5 gồm 3 xã duyên giang là: Canh Tân, Cộng Hoà, Hoà Tiến; ba xã tiếp ứng là Phúc Khánh, Liên Hiệp, Thống Nhất.

+ Cụm phòng chống lụt, bão số 6 gồm 3 xã duyên giang là: Tân Tiến, Đoan Hùng, Điệp Nông; ba xã tiếp ứng là Hùng Dũng, Văn Cẩm, Dân Chủ.

- Các Ban chỉ huy cụm PCLB tuân thủ theo sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ huy PCLB, úng huyện. Đề nghị các đồng chí cụm trưởng họp triển khai công tác của cụm mình xong trước ngày 10/6/2012.

- Thành lập ba cụm phòng chống ngập úng gồm:

+ Cụm số 1( vùng Tịnh Xuyên - Minh Tân) gồm các xã: Chí Hoà, Hồng Minh, Độc Lập, Minh Tân, Văn Lang, Minh Hoà, Hồng Lĩnh, Minh Khai, TT Hưng Hà, Thái Phương, Kim Trung, Thái Hưng.

+ Cụm số 2( vùng Lão Khê - Đào Thành) gồm các xã: TT Hưng Nhân, Hồng An, Tiến Đức, Tân Lễ, Canh Tân, Cộng Hoà, Hoà Tiến, Liên Hiệp, Phúc Khánh, Tân Hoà, Tân Tiến. 

+ Cụm số 3( vùng Việt Yên) gồm các xã: Dân Chủ, Điệp Nông, Đoan Hùng, Duyên Hải, Văn Cẩm, Hùng Dũng, Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô, Thống Nhất, Hoà Bình, Chi Lăng.

Đề nghị các đồng chí cụm trưởng cụm phòng chống úng bố trí họp triển khai phương án phòng chống ngập úng của cụm mình xong trước ngày 20/6/2012.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai đề án công tác PCLB, úng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thành lập Ban chỉ huy PCLB phân công cán bộ phụ trách từng việc cụ thể, tổ chức các lực lượng hộ đê, lực lượng bảo vệ trụ sở của cơ quan đơn vị, phân bổ vật tư, phương tiện theo số lượng, chất lượng đã nêu trong đề án công tác PCLB, úng huyện xong trước ngày 20/6/2012 và gửi báo cáo kết quả triển khai đề án công tác PCLB, úng của đơn vị, địa phương mình về Văn phòng Ban chỉ huy PCLB, úng huyện để tổng hợp báo cáo.

Trên đây là đề án công tác PCLB, úng năm 2012 của huyện, UBND huyện đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Thủ trưởng phòng ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc, không được chủ quan, lơ là về công tác PCLB, úng nhằm bảo vệ an toàn đê điều, tài sản của nhà nước và nhân dân đạt hiệu quả cao, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thái Bình;
- Ban chỉ huy PCLB tỉnh;
- Sở Nông nghiệp &PTNT;    
- TT Huyện uỷ; HĐND; UBND huyện;
- Các phòng,ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;       
- Lưu: VT, NN&PTNT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855487
Đang Online : 83

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved