Công văn số 19/UBND-VP V/v Triển khai thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

24/1/2014 | 8:58 AM

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯNG HÀ
 
      Số : 19 /UBND-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

           Hưng Hà,  ngày 20  tháng 01 năm 2014

 V/v Triển khai thực hiện nhiệm vụ
trước, trong và sau Tết Nguyên đán
                   Giáp Ngọ  2014
 
     Kính gửi : Thủ trưởng phòng, ngành của huyện.
 
 
          Theo quy định của tỉnh, của huyện cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 là 09 ngày, từ ngày 28/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014 (Tức ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày 06 tháng Giêng). Để các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đảm bảo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng phòng, ban, ngành của huyện (gọi tắt là Thủ trưởng cơ quan) triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau :
 
          1- Thủ trưởng cơ quan tổ chức tổng vệ sinh cơ quan vào sáng ngày 27 Tết. Kiểm tra hệ thống cửa, điện, nước, trang thiết bị làm việc...đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi nghỉ Tết. Phân công cán bộ, công chức, viên chức trực cơ quan theo 9 ca trực theo quy định (Có lịch trực chi tiết kèm theo).
 
           2- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân viếng Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện vào 08 giờ ngày 27 Tết; Lãnh đạo Huyện gặp mặt chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức khối Dân Đảng, UBND huyện vào 15 giờ 30’ ngày 20 tháng Chạp tại Trung tâm Hội nghị huyện
 
          3- Tổ chức cho gia đình cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 100% gia đình cán bộ, công nhân viên chức treo cờ Tổ quốc từ ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 05 Tết. Tuyệt đối không để người thân, bản thân tàng trữ, buôn bán, sử dụng VK-VLN-CCHT và đốt các loại pháo. Chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật.
 
           4- UBND huyện tổ chức Đêm văn nghệ Mừng Đảng -Mừng xuân tại Trung tâm VH-TT huyện từ 21h đến 22h 30 đêm Giao thừa; Thủ trưởng cơ quan tổ chức cơ quan đón giao thừa ở cơ quan đảm bảo phấn khởi, vui tươi, an toàn, tiết kiệm
 
          5- Các phòng, ngành: Công an, Quân sự, Nông nghiệp & PTNT, Công thương, Lao động - TBXH, Văn hoá – Thông tin, Y tế và Trung tâm Y tế huyện thường xuyên nắm bắt, thông tin, tổng hợp Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết của đơn vị mình gửi về UBND huyện theo Nội dung Công văn số 11/UBND-VP ngày 13/01/2014 của UBND huyện và báo cáo tổng hợp chung dịp Tết gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trước 08 giờ ngày mồng 06 Tết.
 
          6- Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền; chỉ đạo các xã, thị trấn, các thôn làng, khu dân cư tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá- văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ 2014 theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 14/01/2014 của UBND huyện; các Lễ hội truyền thống sau Tết phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân, đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh.
 
          7- Các cơ quan, đơn vị khai Xuân và tổ chức Tết trồng cây (có kế hoạch riêng).
          UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn này./.
 
 
Nơi nhận :
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Phòng, ban, ngành liên quan;
- Như kính gửi;
- Lưu : VT, VP.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Trần Trung Dũng
 

    

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855474
Đang Online : 71

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved