Công điện số 02/CĐ-UBND V/v Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

24/1/2014 | 9:14 AM

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯNG HÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
                          Số:  02 /CĐ- UBND                                                                      Hưng Hà, ngày 20 tháng  01 năm 2014
 
CÔNG ĐIỆN
V/v Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
 
 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ
                                                                   ĐIỆN:        - Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể.
                                                                                     - Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
                     
 
             Theo quy định của Chính phủ Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 là 09 ngày, từ ngày 28/01/2014 đến hết ngày 05/02/2014 (Tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 06 tháng Giêng năm Giáp Ngọ). Để các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đảm bảo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm sau:
 
          1- Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo ANTT, Pháp lệnh 16 của UBTV Quốc hội và Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo: tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, đối tượng; việc tổ chức thực hiện ở các thôn, làng; hoạt động của các tổ nhân dân tự quản; phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm khắc các hành vi vi phạm. Chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật.
 
          2- Triển khai và tổ chức các hoạt động truyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 theo Công văn số 800/UBND-VHTT ngày 09/01/2014 và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 14/01/2014 của UBND huyện; tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đêm văn hoá, văn nghệ đón Giao Thừa ở tất cả các thôn, làng, khu phố; các lễ hội truyền thống sau Tết phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân, đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh.
 
           3-  Tổ chức cho tất cả các hộ gia đình trong toàn huyện treo cờ Tổ quốc tại gia đình từ ngày 22 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giải phóng vật cản lòng, lề đường đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết .
 
             4- Tăng cường công tác tuyên truyền việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy, nổ trước, trong, sau Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014
 
             5- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sản xuất vụ xuân theo Đề án sản xuất vụ xuân đã được triển khai, chú trọng khâu làm đất, chăm sóc mạ. Chủ động phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm để đảm bảo nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết.
 
            6- Thành viên các Tổ công tác của huyện theo Quyết định số 407-QĐ/HU ngày 10/12/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND huyện dành 100% thời gian về cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn từ ngày 22 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 03 tháng Giêng năm Giáp Ngọ; tổ chức thực hiện nghiêm túc 5 nhiệm vụ trọng tâm đ/c Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo tại hội nghị ngày 13/01/2014.
 
          7- Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học phân công lịch trực cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên  theo quy định của UBND huyện. Kiểm tra nhà, cửa, kho tàng, điện, nước, thiết bị làm việc...đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thường xuyên báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện).
 
            8- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân viếng liệt sỹ tại các cụm nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm liệt sỹ ở các địa phương và Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện vào 15 giờ ngày 27 tháng Chạp năm Quý Tỵ.
 
          9- Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” theo Kế hoạch của huyện.
Đài phát thanh huyện; đài truyền thanh xã, thị trấn thông báo Công điện này  vào các giờ 5h45, 9h, 11h30, 17h45 và 20h vào các ngày 20, 21 và 22/01/2014.
 
UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc Công điện này./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh Thái Bình;                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH                        
- Công an tỉnh Thái Bình;                                                                 
- TTHU, HĐND, UBND huyện;                                                                                                                 (Đã ký)
- UBND xã, thị trấn;
- Phòng, ban, ngành;
- Lưu; VT, VP                                                                                                                                     Nguyễn Thanh Tuyền
 

    

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855474
Đang Online : 71

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved