Ủy ban nhân dân

Thể loại con

Các phòng ban UBND huyện Hưng Hà

Các phòng ban UBND huyện Hưng Hà (0)

IV. Các phòng, ban thuộc đơn vị


            1. Văn phòng HĐND & UBND huyện

   - Điện thoại : 02273.861.235 - Fax : 02273.861.238

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Văn phòng HĐND & UBND tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

   - Họ và tên Chánh Văn phòng : Trần Quang Sỹ

   - Điện thoại : 02273.861.235


            2. Phòng Lao động TB&XH

   - Điện thoại : 02273.861.866

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Lao động TB&XH là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
            - Họ và tên Trưởng phòng : Trần Văn Khiêm

   - Điện thoại : 02273.861.866

 

   3. Phòng Nội vụ

   - Điện thoại : 0363.861.978          

            - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, là cơ quan tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

   - Họ và tên: Bùi Phú Hưng - Phó Trưởng Phòng (phụ trách Phòng)

   - Điện thoại : 02273.861.978 


           4. Phòng Văn hoá - Thông tin

   - Điện thoại : 02273.861.326

   - Email : Phongvhtt.hh@gmail.com

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Bùi Viết Tuấn

   - Điện thoại : 02273.861.326


            5. Phòng Công thương

   - Địa chỉ : Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

   - Điện thoại : 02273.971.107 - Fax : 02273.861.228

   - Email : Phongcongthuonghungha@gmail.com

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Công thương là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Hoàng Văn Thụ

   - Điện thoại : 02273.861.228

 

            6. Phòng Y tế

   - Điện thoại : 02273.955.744

            - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm : y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Phạm Ngọc Tuấn


            7. Thanh tra huyện

   - Điện thoại : 02273.861.362

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   - Họ và tên : Lưu Quang Phóng - Phó Chánh Thanh tra

   - Điện thoại : 02273.971.908


           8. Phòng Giáo dục & Đào tạo

   - Địa chỉ : Khu Nhân Cầu 3, Thị trấn Hưng Hà

   - Điện thoại : 02273.861.226

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Phòng Giáo dục & Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo gồm : mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Đinh Bá Khải

   - Điện thoại : 02273.955.699

            9. Phòng Tài nguyên & Môi trường

   - Điện thoại : 02273.861.365

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của phòng : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

   - Họ và tên Trưởng phòng : Trần Thị Hải
            - Điện thoại : 

           10. Phòng Tài chính - Kế hoạch

   - Địa chỉ : Khu Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà

   - Điện thoại : 02273.861.220

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực : tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

    - Họ và tên Trưởng phòng : Đỗ Thị Thu Hiền

    - Điện thoại : 


           11. Phòng Nông nghiệp & PTNT

  - Số điện thoại : 02273.861.227

  - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về : nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Phạm Văn Bình

 


            12. Phòng Tư pháp

   - Điện thoại : 02273.861.364

   - Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ : Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về : Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

   - Họ và tên Trưởng phòng : Lê Minh Tuấn
             - Điện thoại : 02273.861.364

Xem bài viết...

I. Lãnh đạo UBND huyện

1. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch UBND huyện

2. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện

3. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện

4. Đ/c Bùi Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện