Các ban của Đảng

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY HƯNG HÀ
Điện thoại: 0363.861.666
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - 091........
Phó ban: Đ/c ..............