Công văn số 46-CV/HU Về việc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo huyện năm 2010 và ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt

12/10/2010 | 9:46 AM

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       HUYỆN ỦY HƯNG HÀ                                        Hưng Hà, ngày 11  tháng 10 năm 2010

       Số:  46 - CV/HU

 

“ Về việc vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo huyện
năm 2010 và ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt “.

 

          Kính gửi: -Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan,

                            đơn vị, các tổ chức xã hội của huyện 

                                     - Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch  

                                       Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc xã, thị trấn.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng Cuộc vận động " Ngày vì người nghèo "và các đợt vận động ủng hộ nhân dân vùng bị bão, lụt do Uỷ ban Trung ương MTTQVN phát động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia giúp đỡ dưới nhiều hình thức và đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống cho nhiều hộ nghèo, nhiều hộ vùng bão lụt gặp khó khăn, vun đắp truyền thống đạo lý"Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Tuy vậy, hiện nay nhiều địa phương vẫn còn hộ nghèo, đặc biệt là nhân dân các tỉnh miền trung đang bị bão lụt tàn phá nặng nề đời sống gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban Trung ương MTTQVN, Kế hoạch số 22/KH-MT ngày 30/9/2010 của ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình về tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2010 và tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt. Ban Thường vụ Huyện uỷ đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức xã hội của huyện; các đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo tuyên truyền, triền khai thực hiện có hiệu quả “Tháng cao điềm vì người nghèo " năm 2010 và tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế, cán bộ hưu trí, hộ nông nghiệp và người buôn bán nhỏ; các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tự nguyện ủng hộ bằng tiền với tinh thần cao nhất.

2. Giao Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện phối hợp với Phòng Lao động TBXH và các phòng, ban, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Tháng cao điểm vì người nghèo " và tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt. Thời gian tiến hành đợt vận động từ 17/10 đến 18/11/2010.

3. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng và kịp thời. Số tiến thu được từ cuộc vận động các đơn vị nộp vào tài khoản “Quỹ người nghèo” tại Kho bạc Nhà nước huyện, Tài khoản 376 101 018 755.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của huyện, các đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc để đợt vận động “Tháng cao điểm vì người nghèo" và tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt đạt kết quả cao./.

 

                                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ

 

Nơi nhận:                                                                               BÍ THƯ

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

- BTTUỷ ban MTTQ tỉnh;   (để b/c)     

 - Ban Thường vụ Huyện ủy                                                                                         (Đã ký)

- Thủ trưởng các phòng, ban, ĐT của huyện;

- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn;

 - Lưu VP.                                                                                                                      Vũ Đức Hạnh

Tải văn bản

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3757636
Đang Online : 9

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved