UBND huyện Hưng Hà ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện

17/3/2011 | 8:50 AM

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ- UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Thái Bình về ban hành Kế hoạch thực hiện “ Ngày pháp luật” tại các cơ quan , đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, ngày 01/3/2011 UBND huyện Hưng Hà đã ban hành Kế hoạch số10/ KH-UBND triển khai thực hiện “ Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện.

 “ Ngày pháp luật” là một mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới nhằm  tuyên truyền, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” có mục đích, ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương dành thời gian thích hợp ít nhất mỗi tháng một ngày để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Không chỉ góp phần tạo thói quen thường xuyên học tập, cập nhật, phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật mới được ban hành cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện nắm bắt kịp thời và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương.

Nội dung sinh hoạt ngày pháp luật: cần tập trung giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; các văn bản pháp luật mới được ban hành; các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người dân…

Các hình thức  sinh hoạt do các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của đơn vị: Tổ chức hội nghị quán triệt; sưu tầm tài liệu phát cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức tạo đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận; lồng ghép các cuộc họp chuyên môn, họp đoàn thể; thông qua tủ sách pháp luật; nghiên cứu tài liệu; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác …

Việc triển khai “ Ngày pháp luật”  được xác định là nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời là một trong những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Thu Hương

 

                                                                                   Phòng Tư pháp Hưng Hà


Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3780071
Đang Online : 42

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved